Lichte groei commerciële dienstverlening

De productie van de commerciële dienstverlening is in het eerste kwartaal van 2012 licht gestegen. Zowel de handel en vervoer als de zakelijke dienstverlening noteerden wel een krimp. De productie van de niet-commerciële dienstverlening lag ook hoger dan een jaar eerder. Dit kwam voornamelijk door een nog altijd forse toename van de gezondheids- en welzijnszorg.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening

De bijdrage van de commerciële dienstverlening aan de ontwikkeling van het bbp was in het eerste kwartaal van 2012 met 0,1 procent min of meer stabiel. De groeibijdrage van de niet-commerciële dienstverlening was met 0,3 procent een stuk hoger.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.