Branchebeschrijving Vervoer en opslag

Deze publicatie geeft een beschrijving van de bedrijfstak Vervoer en Opslag op basis van cijfers over de verslagjaren 2009 tot en met 2011. Hij schetst een totaalbeeld van de bedrijfstak en ook komt de ontwikkeling van het aantal bedrijven, faillissementen en werkzame personen aan bod. Verder gaat de publicatie in op de omzetontwikkelingen per branche en zet hij de bedrijfslasten en bedrijfsopbrengsten tegen elkaar af.