Langer leven, maar meer jaren met lichte lichamelijke beperkingen

Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe. Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Het aantal jaren met ernstiger beperkingen neemt niet toe.

Meeste jaren zonder beperkingen

De levensverwachting bij geboorte steeg voor mannen van 75,8 jaar in 2001 naar 79,4 jaar in 2013, een winst van 3,6 jaren. Zij brengen ruim 53 jaren door  zonder lichamelijke beperkingen. Het aantal jaren dat zij doorbrengen met lichte lichamelijke beperkingen ligt op bijna 18. Het zijn de jaren waarin zij bijvoorbeeld moeite krijgen met het lezen van de krant, het volgen van een gesprek en met het tillen van een zware boodschappentas. Het aantal jaren met zwaardere beperkingen ligt op 8.
Sinds 2001 is het aantal jaren met matige en zware beperking ongeveer gelijk gebleven. Het aantal jaren dat mannen leven met lichte lichamelijke beperkingen nam met bijna 4 jaren toe.

Jaren met en zonder lichamelijke beperkingen, mannen

Jaren met en zonder lichamelijke beperkingen, mannen

Ook vrouwen zien jaren met lichte beperkingen toenemen

Bij vrouwen zien we een vergelijkbaar patroon. Ook zij boeken winst in levensverwachting, al is die met 2,3 jaren wat geringer dan bij mannen. De levensverwachting bij geboorte van vrouwen is in 2013 83 jaar, hoger dan van mannen. Vrouwen leven evenwel minder jaren zonder beperkingen (50 jaar). Zij brengen daarentegen nog 20 jaar door met lichte en 13 jaar met zwaardere beperkingen. Ook voor vrouwen is het aantal jaren met matige en zware beperkingen sinds 2001 niet toegenomen, het aantal jaren met lichte lichamelijke beperkingen wel.

Jaren met en zonder lichamelijke beperkingen, vrouwen

Jaren met en zonder lichamelijke beperkingen, vrouwen

Veel jaren met ernstige beperkingen voor oudere vrouwen

Onlangs maakte het CBS bekend dat in 2019 ruim de helft van de volwassen bevolking 50 jaar of ouder is. Omdat de meeste lichamelijke beperkingen optreden op hogere leeftijd zal dus een groot deel van de volwassen bevolking vanaf dat moment wel het ene of andere ongemak hebben. De levensverwachting van 50-jarigen is in 2013 voor vrouwen bijna 35 jaar, tegen ruim 31 jaar voor mannen. Voor zowel vrouwen als mannen zijn daar 13 beperkingsvrije jaren bij. Het aantal jaren met lichamelijke beperkingen is ook voor oudere vrouwen dus duidelijk hoger dan voor mannen. Dat komt vooral door het fors hogere aantal jaren met zware beperkingen.

Jaren met en zonder lichamelijke beperkingen op 50-jarige leeftijd, 2013

Jaren met en zonder lichamelijke beperkingen op 50-jarige leeftijd, 2013

Bron: Gezonde levensverwachting; vanaf 1981