Zoekresultaten

250 resultaten voor keyword:urban data centers
250 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 1 van 10

Profielen bijstandsinstroom Eindhoven

Onderzoek naar de profielen van bijstandsinstromers in Eindhoven.

Cijfers

Omzetontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, 2014-2017

Omzetontwikkeling van detailhandel en horeca in Leidschendam-Voorburg

Cijfers

Professionele podia in Eindhoven, 2012-2017

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2017

Cijfers

Verhuizingen Parkstad 1995-2021

Dit dashboard geeft een overzicht van de verhuisde personen vanuit, naar en binnen de Parkstadregio en de zeven onderliggende gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld...

Cijfers

Duurzame uitstroom uit de bijstand Schagen, 2019-2021

Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan, voor Schagen en Nederland, 2019, 2020 en 2021.

Cijfers

Betaalbaarheidsrisico's van huishoudens in Gemeente Eindhoven, 2020

Deze tabellenset presenteert cijfers over huishoudens in de Gemeente Eindhoven naar inkomensgroep, woonquote en reservebudget in 2020.

Cijfers

ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019

Deze tabel bevat gegevens over het aantal ZZP’ers per wijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2019.

Cijfers

Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2018

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Cijfers

Goederenexport provincie Limburg, 2010-2016

Deze tabellen geven inzicht in de goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

Cijfers

Peuters in Leiden, 2019-2021

Cijfers over de aantallen peuters per maand, per wijk en buurt in de gemeente Leiden voor de periode 2019-2021.

Cijfers

Bedrijven in Limburg onder Chinese zeggenschap, 2010-2017

Aantal Chinese bedrijven in Limburg en werkzame personen in deze bedrijven over 2010 tot en met 2017

Cijfers

Monitor Statushouders Den Haag, 2014-2017

Monitor over statushouders in Den Haag

Cijfers

Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020

Tabel met het aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede op buurtniveau voor de provincie Fryslân.

Cijfers

Inkomen van gebruikers Wmo-voorzieningen Groningen 2017

Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van Groningen en Ten Boer, naar inkomen.

Cijfers

Oudere minimahuishoudens in gemeente Groningen, 2017

Minimahuishoudens 65 jaar en ouder, gemeente Groningen, 2017

Cijfers

Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven

Een factsheet met feiten en cijfers over gemeente Eindhoven en haar inwoners.

Cijfers

Omzet horeca Zuid-Limburg en Heerlen

Regionale omzetgegevens van horecagelegenheden in Zuid-Limburg en Heerlen.

Cijfers

Verkamering in Leiden, 2018

Verkamerde woningen in de gemeente Leiden met achtergrondkenmerken, 2018.

Cijfers

Risico op onderwijsachterstand in beeld

heeft het CBS nu een dashboard (handige online informatiebron) gemaakt, dat alle gemeenten in Nederland kunnen gebruiken om risico’s op onderwijsachterstanden in kaart te brengen

Artikelen

Verhuisbewegingen vanuit, naar en binnen Parkstad Limburg, 2019-2020

De resultaten van dit onderzoek laten de verhuisbewegingen vanuit, naar en binnen Parkstad Limburg voor personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2019 en 2020.

Artikelen

Schulden in Schagen, oktober 2020

Personen in Schagen met problematische schulden in oktober 2020, naar verschillende achtergrondkenmerken.

Cijfers

Werkgelegenheid regio Eindhoven 2014-2021

De gemeente Eindhoven heeft het CBS UDC/Eindhoven verzocht om voor de tien grootste werkgevers in de regio Eindhoven te bepalen wat hun totale werkgelegenheid is, hoe deze verdeeld is in vaste en...

Cijfers

Buitenlandse werknemers in Schagen, 2018

Tabellen en kaart met verschillende achtergrondkenmerken van werknemers geboren in het buitenland die wonen of werken in de gemeente Schagen.

Cijfers

Verkamering Oegstgeest

Verkamerde woningen in Oegstgeest met achtergrondkenmerken, 2020.

Cijfers

Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018

Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018

Cijfers