Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:urban data centers
45 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 1 van 2

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio

Cijfers

Tussen gemeenten verhuisde personen

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente

Cijfers

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddelde jaarbevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio

Cijfers

Verhuisbewegingen vanuit, naar en binnen Parkstad Limburg, 2019-2020

De resultaten van dit onderzoek laten de verhuisbewegingen vanuit, naar en binnen Parkstad Limburg voor personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2019 en 2020.

Artikelen

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

Banen van werknemers, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, woon-werkafstand

Cijfers

Regiomonitor Groningen-Assen voor datagedreven beleid

Sinds 2017 werken het CBS en de gemeente Groningen samen in het CBS Urban Data Center (UDC) regio Groningen.

Artikelen

CBS ontwikkelt regionale Monitor Brede Welvaart

Eind augustus van dit jaar presenteerde het CBS voor de Eindhovense gemeenteraad de eerste regionale Monitor Brede Welvaart.

Artikelen

Onderzoek webwinkelactiviteiten Haagse detailhandel

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten Haagse detailhandel

Artikelen

Leefbaarheid Haagse wijken onderzocht

In de afgelopen 2 jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs in Haagse wijken

Artikelen

Energietransitie centraal tijdens Haags Datakamp

Data scientists en onderzoekers gingen op zoek naar nieuwe inzichten over de energietransitie

Artikelen

Risico op onderwijsachterstand in beeld

heeft het CBS nu een dashboard (handige online informatiebron) gemaakt, dat alle gemeenten in Nederland kunnen gebruiken om risico’s op onderwijsachterstanden in kaart te brengen

Artikelen

Heerlen en CBS brengen kansen van kinderen in beeld

In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in...

Artikelen

Datagedreven werken met brede coalitie in Friesland

Doel van de overeenkomst is dat gemeenten, provincie, hogeschool, universiteit en het Fries Sociaal Planbureau slim en efficiënt gebruik gaan maken van elkaars data en expertise

Artikelen

Urban Data Center Eindhoven werpt vruchten af

De uitkomsten van de clusteranalyse helpen de gemeente Eindhoven gerichter beleid te maken voor de verschillende doelgroepen

Artikelen

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

CBS en gemeente Groningen brengen armoede in beeld

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

Artikelen

Den Haag bouwt smart city ambitie verder uit

Door het UDC kunnen de data van de gemeente Den Haag worden gecombineerd met de data van het CBS

Artikelen

Eerste Research Data Center in Schagen van start

In dit Research Data Center werken de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden.

Artikelen

‘Alle partijen profiteren van een Urban Data Center’

Het doel van een stad besturen is dat je beleid bedenkt en optimaliseert. Met de data wil je problemen oplossen en preventief werken.

Artikelen

Nieuwe termijn Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Artikelen

Wederom bovengemiddelde economische groei Eindhoven

Van de vijf grootste steden in Nederland had Eindhoven in 2017 de grootste economische groei met 4,6 procent.

Artikelen

Onderwijskansen Leiden scherper in beeld

Het CBS onderzocht hoeveel kinderen die naar de basisschool gaan en in Leiden wonen een verhoogde kans hebben op onderwijsachterstand.

Artikelen

Leefpatronen inwoners leveren schat aan informatie op

Hoe kunnen patronen in het stadsleven helpen bij het analyseren en oplossen van problemen in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van (on)veiligheid of sociale cohesie

Artikelen

Recordaantal huizen verkocht in Limburg

In Limburg zijn ruim 14 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld in 2017.

Artikelen

CBS en Limburg starten eerste Provinciaal Data Center

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

Artikelen