De mate van geletterdheid in de gemeente Den Haag

3069364e564c3071507856492b736e4b7a5371544c673d3d
De mate van geletterdheid in de gemeente Den Haag, 2022 ten opzichte van 2016.

De gemeente Den Haag heeft in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de mate van geletterdheid in de verschillende stadsdelen van Den Haag. Dit is destijds onderzocht op basis van de PIAAC-data van 2012 met behulp van Kleine Domeinschatters (KDS). Dit is een techniek die gebruikt kan worden om schattingen voor grootheden zoals populatietotalen of deelpopulatietotalen te maken bij een onbekend steekproefontwerp of bij weinig waarnemingen per deelpopulatie.

In 2023 wordt een nieuw internationaal PIAAC-onderzoek uitgevoerd (door de OESO), waarvan de resultaten eind 2024 worden verwacht. Omdat de gemeente al eerder behoefte heeft aan meer recente inzichten in de mate van geletterdheid in Den Haag, heeft de gemeente het CBS benaderd om het eerdere onderzoek te updaten. Hierbij wordt het verschil in de mate van geletterdheid in 2022 ten opzichte van 2016 geschat op basis van demografische veranderingen.