Zoekresultaten

251 resultaten voor keyword:urban data centers
251 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 3 van 11

Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, 1995-2021

Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, verbijzonderd naar leeftijd, plaats in het huishouden en hoogst behaalde opleidingsniveau, 1995-2021

Cijfers

Verdiepende analyses inwonersprofielen Leiden, 2017

Er zijn enkele verdiepende analyses voor de gemeente Leiden toegevoegd aan het dashboard over de inwonersprofielen.

Cijfers

Sterfte naar migratieachtergrond Den Haag, 1998-2018

Sterftecohorten naar migratieachtergrond voor Den Haag

Cijfers

Verplaatsingsgedrag Limburgers/Nederlanders 2014-2016

Gemiddeld aantal verplaatsingen, reisduur, reisafstand per persoon per dag naar vervoerwijze van Nederlanders en Limburgers 2014/2016

Cijfers

Gemiddelde werkgelegenheid Provincie Limburg 2007-2016

Deze tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid tussen 2007 en 2016 in Limburg.

Cijfers

Bijstand en re-integratie, Leidschendam-Voorburg 2015

Onderzoek naar bijstandsontvangers en re-integratietrajecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Cijfers

Omzetontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, 2014-2018

Omzetontwikkeling van detailhandel en horeca in winkelgebieden in Leidschendam-Voorburg.

Cijfers

Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018

Hoogst behaalde opleidingsniveau en inkomenskenmerken naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle, 2016-2018

Cijfers

Medicijnverstrekkingen Haaglanden en G4, 2015-2017

Personen met verstrekking van medicijnen (psychische middelen) in Den Haag en regio Haaglanden.

Cijfers

Webwinkelactiviteiten Den Haag, 2018

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten bij mkb-bedrijven in de detailhandel voor de gemeente Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Cijfers

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs

Deze maatwerktabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van...

Cijfers

Urban Data Center Eindhoven werpt vruchten af

De uitkomsten van de clusteranalyse helpen de gemeente Eindhoven gerichter beleid te maken voor de verschillende doelgroepen

Artikelen

Regiomonitor Groningen-Assen voor datagedreven beleid

Sinds 2017 werken het CBS en de gemeente Groningen samen in het CBS Urban Data Center (UDC) regio Groningen.

Artikelen

‘Alle partijen profiteren van een Urban Data Center’

Het doel van een stad besturen is dat je beleid bedenkt en optimaliseert. Met de data wil je problemen oplossen en preventief werken.

Artikelen

Twee derde Kempense verhuizers blijft in de streek

In 2016 verkaste 56% Van verhuizende Kempenaren naar andere woning in gemeente, 12% naar andere gemeenten in de streek

Artikelen

CBS Urban Data Centers: inzicht in lokaal beleid

Sinds september 2016 werken verschillende gemeenten samen met het CBS in een CBS Urban Data Center

Artikelen

Factsheet Eindhoven

Factsheet met informatie over de demografische en sociaal-economische situatie van Eindhoven.

Artikelen

Den Haag bouwt smart city ambitie verder uit

Door het UDC kunnen de data van de gemeente Den Haag worden gecombineerd met de data van het CBS

Artikelen

Grote verschillen arbeidsparticipatie binnen Eindhoven

Er zijn grote verschillen in arbeidsparticipatie tussen buurten in Eindhoven.

Artikelen

Kwetsbare groepen centraal in beleid gemeente Den Haag

Gelijke kansen voor kinderen, participatie van ouderen, tegengaan van schulden en toegang tot armoedevoorzieningen

Artikelen

Professionele podia in Eindhoven, 2012-2016

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2016.

Cijfers

Gezinnen met laag inkomen in Den Haag

Maatwerktabel over gezinnen met laag inkomen in Den Haag

Cijfers

Vergrijzing in Schagen, 2013-2022

Hoeveel 75+’ers wonen er in Schagen en de kernen rondom Schagen?

Cijfers

Aanvulling Basismonitor gemeente Groningen, 2018

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

Cijfers

Zzp’ers in Groningen

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Cijfers