Zoekresultaten

327 resultaten voor keyword:stedelijk gebied
327 resultaten voor keyword:stedelijk gebied

Pagina 3 van 14

Stadsmus niet verder achteruit, spreeuw in gevarenzone

De populaties van de meest stadsvogels zijn de laatste jaren stabiel. De achteruitgang van de huismus is de afgelopen vijftien jaar tot staan gekomen. De achteruitgang van de spreeuw blijkt nog...

Artikelen

Steeds meer mensen met diabetes

Het aandeel mensen dat aangeeft diabetes te hebben, is flink toegenomen sinds de eeuwwisseling. Vooral diabetes type 2 komt steeds vaker voor, en dan vooral onder 55-plussers. Het hebben van...

Artikelen

Aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe

Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal van 2014 met 8 duizend toegenomen tot 434 duizend.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 30

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro economie

Artikelen

Meeste sociale overlast door hangjongeren

Een op de tien Nederlanders heeft veel last van rondhangende jongeren, dronken mensen en/of andere vormen van sociale overlast in hun buurt. Hangjongeren zorgen voor de meeste overlast, vooral in de...

Artikelen

Inflatie stijgt

De inflatie bedroeg in april 1,2 procent. Dat is een stuk hoger dan de 0,8 procent in maart.

Artikelen

Monitor detailhandel vierde kwartaal 2013: beeld detailhandel

In het vierde kwartaal van 2013 is de omzet van de detailhandel ongeveer even hard gekrompen als in de twee voorgaande kwartalen. Het aantal faillissementen in de detailhandel bleef in het vierde...

Artikelen

Varkensbedrijven: steeds meer varkens per bedrijf

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 52 procent gedaald tot 3,7 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de varkensbedrijven 47 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 27 procent...

Artikelen

Snijbloemen floreren steeds minder

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 63 procent gedaald tot 1,2 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de snijbloemenbedrijven 4,1 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 34...

Artikelen

Monitor reclamebranche derde kwartaal 2013

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet van het reclamewezen en marktonderzoek wederom gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal faillissementen nam af ten opzichte van een kwartaal...

Artikelen

Eenpersoonshuishoudens maken inhaalslag met internet

In 2013 had 95 procent van de huishoudens in Nederland toegang tot het internet. De laatste jaren hebben vooral eenpersoonshuishoudens een inhaalslag gemaakt met internettoegang.

Artikelen

Nieuwkomers grote steden per saldo economisch sterker

De grote steden zijn de laatste jaren weer gegroeid, vooral door een vestigingsoverschot. Het afgelopen decennium zijn er per saldo meer autochtonen en westerse allochtonen in de vier grote steden...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2013 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie nog altijd uitermate somber is.

Artikelen

Conjunctuurbeeld iets minder negatief

Het conjunctuurbeeld is eind juli iets minder slecht dan eind juni. Er zijn meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Desondanks ligt het zwaartepunt van de indicatoren in...

Artikelen

Urban Audit V 2012, Nederlandse steden in Europees perspectief

In 2012 is de vijfde Urban Audit uitgevoerd door Eurostat. Dit project heeft tot doel voor de lidstaten vergelijkbare informatie te verkrijgen over de leefsituatie in de grootste steden van de...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van juni 2013 laat nog altijd een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Artikelen

Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien jaar het sterkst gegroeid. Dit komt vooral door de groei van de Vinex-wijken Vleuten-De Meern en...

Artikelen

Economie grote steden minder hard getroffen

In 2012 kromp de economie in vrijwel alle provincies. De Friese economie kromp met 1,5 procent het hardst. Ook in de provincies Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant was de krimp groter dan het...

Artikelen
Artikelen

Meer voorraden gereed product industrie

De voorraden gereed product van de ondernemers in de industrie waren in januari 5 procent groter dan in januari 2012. De toename is groter dan in december, toen de voorraden 1 procent groter waren...

Artikelen

Ruilvoet verbeterd

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in januari 2013 verbeterd ten opzichte van januari 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 0,6 procent hoger en die van...

Artikelen

Steeds meer vrachtrijders uit Oost-Europa

Vrachtwagens uit Oost-Europa vervoeren steeds meer goederen van en naar Nederland, tussen 2007 en 2011 steeg hun aandeel van 8 naar 12,5 procent.

Artikelen

Ruim 40 procent van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2012 verder opgelopen tot 63,6 jaar. Dat is een half jaar hoger dan in 2011

Artikelen

Gevarieerder winkelaanbod in veel winkelcentra

In 2012 hadden de vijftien winkelcentra met het meest gevarieerde winkelaanbod gemiddeld 63,3 winkelsoorten. Dit waren er 1,5 winkelsoorten meer dan in 2008. In 2004 waren dit nog 64,8 soorten.

Artikelen

Werkloosheid loopt verder op

In november waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 552 duizend werklozen. Dit zijn er 16 duizend meer dan in oktober. Van de Nederlandse beroepsbevolking was in november 7,0 procent werkloos....

Artikelen