Ruilvoet verbeterd

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in januari 2013 verbeterd ten opzichte van januari 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 0,6 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 0,1 procent. In de voorgaande elf maanden verslechterde de ruilvoet steeds ten opzichte van een jaar eerder.

Vooral de uitvoerprijzen van voedingsmiddelen waren hoger. Ook de invoerprijzen van deze producten waren hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen van basismetaalproducten en aardolie waren daarentegen lager dan in januari 2012.

Ruilvoet

Ruilvoet

Meer cijfers staan op themapagina Internationale Handel.

Meer informatie over de ruilvoet is te vinden in het artikel “Ruilvoetontwikkeling goederenhandel buitenland”.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.