Werkloosheid loopt verder op

In november waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 552 duizend werklozen. Dit zijn er 16 duizend meer dan in oktober. Van de Nederlandse beroepsbevolking was in november 7,0 procent werkloos. Een jaar geleden was dat nog 5,8 procent.

Het percentage werkloze mannen kwam in november uit op 6,8, het percentage werkloze vrouwen bedroeg 7,2.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Uit het onderzoek naar het consumentenvertrouwen blijkt dat consumenten de afgelopen drie maanden steeds somberder zijn geworden over de werkloosheid. In december verwachtte 87 procent een stijging van de werkloosheid en ruim 4 procent een daling. Zo somber zijn consumenten sinds maart 2009 niet meer geweest.

Verwachtingen van consumenten over de werkloosheid in de komende 12 maanden

Verwachtingen van consumenten over de werkloosheid in de komende 12 maanden

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.