Steeds meer vrachtrijders uit Oost-Europa

Vrachtwagens uit Oost-Europa vervoeren steeds meer goederen van en naar Nederland, tussen 2007 en 2011 steeg hun aandeel van 8 naar 12,5 procent. Het gewicht dat zij vervoerden nam met meer dan een derde toe.

Grootste buitenlandse marktaandeel voor Duitsland en België

In 2011 is 166 miljoen ton vracht over de weg van en naar Nederland vervoerd. Nederlandse vervoerders hadden in dit vrachtvervoer een aandeel van 58 procent. In 2007 was dat nog 60 procent. Van de overige EU-landen hebben Duitsland en België het grootste marktaandeel. De laatste jaren is dit aandeel echter voortdurend afgenomen. Kwam in 2007 nog 63 procent van het door buitenlanders vervoerde gewicht in een Duitse of Belgische vrachtauto terecht, in 2011 was dit teruggelopen tot 56 procent. Tegenover deze afname staat een groei van het vervoer door Oost-Europese vrachtwagens.

Wegvervoer van en naar Nederland, 2011

Wegvervoer van en naar Nederland, 2011

Derde plaats voor Poolse transporteurs

Poolse transporteurs hebben een aandeel van 15 procent in het wegvervoer door buitenlandse vervoerders van en naar Nederland. Tussen 2007 en 2011 steeg hun aandeel met 4 procentpunt. Slechts 40 procent van de goederen in Poolse vrachtwagens  was bestemd voor of afkomstig uit Polen. Een derde van de goederen kwam uit of ging naar Duitsland. Duitse en Belgische transporteurs vervoerden daarentegen hoofdzakelijk goederen van en naar hun eigen land.

Opmars overige Europese transporteurs

De laatste jaren spelen ook de overige Oost-Europese landen een steeds grotere rol in het internationale wegvervoer van en naar ons land. Na Polen zijn Tsjechië, Hongarije en Slowakije in dit vervoer de grootste Oost-Europese vervoerders. Bulgarije vervoerde, toen het in 2007 lid werd van de Europese Unie, nauwelijks vracht van en naar Nederland. Sindsdien maakte dit land van alle Oost-Europese transporteurs de grootste relatieve groei door.

Door Oost-Europese transporteurs van en naar Nederland vervoerd gewicht

Door Oost-Europese transporteurs van en naar Nederland vervoerd gewicht

Paul Ras en Mathijs Jacobs

Bron: StatLine,