Zoekresultaten

327 resultaten voor keyword:stedelijk gebied
327 resultaten voor keyword:stedelijk gebied

Pagina 2 van 14

Artikelen
Artikelen

CBS vanaf 2016 voorzitter EU-raadswerkgroep statistiek

Nederland is vanaf 1 januari 2016 een half jaar voorzitter van de Europese Unie (EU). Directeur-generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, is gedurende die tijd voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor de...

Artikelen

Meer echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen is in 2014 gestegen naar ruim 35 duizend, 5 procent meer dan in 2013. De in 2014 ontbonden huwelijken hadden gemiddeld bijna 15 jaar geduurd, een jaar langer dan tien jaar...

Artikelen

Geografische informatie met story maps in één oogopslag in beeld

Interactieve kaarten en story maps bieden een breed publiek interessante geografische informatie, bijvoorbeeld over de eigen buurt. CBS maakt steeds vaker gebruik van deze manier van...

Artikelen

Nederland importeert steeds minder wapens en munitie

De Nederlandse invoer van wapens en munitie (exclusief gevechtsvliegtuigen) neemt al jaren af, zo meldt CBS. In 2014 werd voor bijna 100 miljoen euro aan dergelijk materieel ingevoerd, tegen 200...

Artikelen

Minder oude auto's na aanpassing wegenbelasting

Het Nederlandse autopark telt begin 2015 bijna 300 duizend personenauto’s van 25 jaar of ouder, 14 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud...

Artikelen

Forse toename export naar Zwitserland na duurdere frank

In de eerste vier maanden van 2015 steeg de Nederlandse exportwaarde van goederen naar Zwitserland bovengemiddeld. Het belang van Zwitserland in de totale Nederlandse export is hiermee licht...

Artikelen

‘We stevenen mogelijk op een volgende crisis af’

Onlangs verscheen zijn 500 ste column in ‘De Telegraaf’ en in februari kwam zijn laatste boek ‘Uit balans - Hoe de Nederlandse economie in het ongerede raakte’ uit. We hebben het over oud-hoogleraar...

Artikelen

Helft van de bevolking doet vrijwilligerswerk, mannen en vrouwen vrijwel even vaak

De helft van de bevolking van 15 jaar en ouder heeft zich in 2012/2013 minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zetten zich in...

Artikelen

Wie doet vrijwilligerswerk?

Sociaaleconomische trends 2015: In 2012/2013 heeft de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. Dertig...

Artikelen

Bijna half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa

Veel Nederlanders maken gebruik van vrij verkeer van personen in Europa: begin 2011 woonden bijna een half miljoen Nederlanders in andere Europese landen.

Artikelen

Samenwerking CBS en universiteiten werpt vruchten af

Ton de Waal werd op 6 maart van dit jaar geïnaugureerd als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. De senior methodoloog van CBS bezet sinds juli 2014 de leerstoel ‘Methodologie voor de...

Artikelen

bedrijven geven steeds meer R&D geld uit in het buitenland

In 2013 gaven bedrijven in Nederland 8 procent meer geld uit aan Research en Development (R&D) in het buitenland dan een jaar eerder. Dit is een toename van ruim 100 miljoen euro naar 1,6 miljard...

Artikelen

‘Statistiek is heel buigzaam’

Met zijn essay ‘Het multiculturele drama’ zette publicist en hoogleraar Paul Scheffer in 2000 het onderwerp immigratie stevig op de politieke agenda. Vijftien jaar later concludeert hij dat inmiddels...

Artikelen

Aspergeteelt Noord-Limburg in 15 jaar met 66 procent toegenomen

De oppervlakte landbouwgrond die in Nederland wordt gebruikt voor de teelt van asperges is sinds 2000 met bijna 60 procent gestegen. De oppervlakte groeide met 1230 hectare tot ruim 3300 hectare in...

Artikelen

Afrika steeds belangrijker voor Nederlandse export

Het exportaandeel van Nederlandse goederen naar Afrika is in de jaren 2008-2014 gestegen van 2,6 procent tot 3,3 procent. De exportwaarde bedroeg in 2014 ruim 14,2 miljard euro en is groter dan de...

Artikelen

Toespraak DG bij overhandiging 'Nederland in 2014'

Toespraak CBS directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi ter gelegenheid van het overhandigen van ‘Nederland in 2014’ aan Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, d.d. 26 maart 2015

Artikelen

Stijging aantal daklozen lijkt voorbij

Begin 2013 waren ruim 25 duizend mensen dakloos. Van de daklozen verblijft 39 procent in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Een op de vijf daklozen is een vrouw. Dakloze vrouwen zijn relatief...

Artikelen

Stad in trek bij vrouwen

In Nederland worden jaarlijks per 100 meisjes 105 jongetjes geboren. Dit `mannenoverschot` is bij jongvolwassenen nog steeds terug te zien: in Nederland zijn meer 20- tot 25-jarige mannen dan...

Artikelen

Uitgaven per einddiploma in 2013 gestegen voor alle onderwijsniveaus

De uitgaven per einddiploma zijn in 2013 voor alle onderwijsniveaus hoger dan in 2012. Sinds 2003 zijn die uitgaven, afhankelijk van het behaalde niveau, met maximaal 16 procent toegenomen.

Artikelen

Veel tijdwinst in spitsverkeer van en naar de grote steden

Op een gemiddelde werkdag in de periode 2010–2013 is de reistijd van het autoverkeer in de spits verbeterd ten opzichte van de periode 2004–2007. Vooral de avondspits is verminderd: 5 procent in...

Artikelen

Perenpluk verdrievoudigd in 25 jaar

In een kwart eeuw is de Nederlandse peer productie verdrievoudigd en het areaal appels gehalveerd. De afgelopen 25 jaar is de opbrengst per hectare voor appels en peren verdubbeld. Vorig jaar werden...

Artikelen
Artikelen