Monitor reclamebranche derde kwartaal 2013

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet van het reclamewezen en marktonderzoek wederom gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal faillissementen nam af  ten opzichte van een kwartaal eerder. Uit de conjuurenquête blijkt dat het oordeel van de ondernemers over het derde kwartaal minder negatief was dan over het tweede kwartaal. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn positiever dan een kwartaal eerder, maar per saldo verwachten de ondernemers nog steeds een verslechtering van het economisch klimaat. 

Nog steeds omzetdaling

Ten opzichte van een jaar eerder is de omzet van de reclame- en marktonderzoeksbranche in het derde kwartaal met 5,2 procent gedaald. Sinds het tweede kwartaal van 2011 krimpt de omzet in de branche onafgebroken. De reclame- en marktonderzoeksbranche presteerde slechter dan de gehele zakelijke dienstverlening, waar de omzetdaling in het derde kwartaal 0,3 procent bedroeg.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet markt- en opinieonderzoek gedaald

In het derde kwartaal was de omzetdaling voor bedrijven werkzaam in markt- en opinieonderzoek nagenoeg even groot als voor het reclamewezen. In de eerste helft van 2013 deden markt- en opinieonderzoekers het met een gemiddelde omzetdaling van 1 procent  minder slecht dan de reclamebranche.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal faillissementen reclamewezen en marktonderzoek licht gedaald

Het aantal faillissementen in het derde kwartaal daalde licht in vergelijking met een kwartaal eerder. Het aantal uitgesproken faillissementen in het reclamewezen en marktonderzoek was in het derde kwartaal met 42  minder groot dan vorig kwartaal.

Faillissementen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Faillissementen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Ondernemers minder negatief over het derde kwartaal

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het oordeel van de ondernemers over het derde kwartaal minder negatief is dan een kwartaal eerder.  Nog altijd is het aantal ondernemers dat vindt dat het economisch klimaat, de personeelssterkte en de orderpositie  verslechterd is, groter dan het aantal ondernemers dat meent dat dit verbeterd is. Het verschil is in alle drie de categorieën wel kleiner geworden. Zo meende per saldo 10 procent van de ondernemers dat het economisch klimaat was verslechterd. Een kwartaal eerder was dit nog 20 procent.

Ontwikkelingen en oordeel reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Ontwikkelingen en oordeel reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Hogere omzet, lagere prijzen verwacht

De ondernemers zijn voor het vierde kwartaal minder pessimistisch gestemd dan vorig kwartaal. Opvallend is de omslag van de omzetverwachting. Waar vorig kwartaal de ondernemers per saldo nog een afname van de omzet verwachtten, is dit nu omgeslagen in een toename. Een positieve omzetverwachting voor het vierde kwartaal is echter niet ongebruikelijk voor deze branche. Verder verwachten per saldo nog steeds meer ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat en een afname van het personeelsbestand. Het aandeel negatieve antwoorden is per saldo wel kleiner geworden. Alleen de verwachtingen over de prijzen zijn verslechterd.

Verwachtingen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Verwachtingen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.