Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien jaar het sterkst gegroeid. Dit komt vooral door de groei van de Vinex-wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. In Rotterdam nam het aantal inwoners buiten de Vinex-wijk Nesselande zelfs af.

Meeste ruimte voor bevolkingsgroei in Utrechtse Vinex-wijken

Het aantal inwoners in de gemeente Utrecht nam van 2002 tot 2012 toe met ruim 21 procent. Dat is meer dan in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. De gemeente Den Haag kende in die periode een groei van bijna 10 procent, gevolgd door Amsterdam met ruim 7 procent en Rotterdam met minder dan 1 procent. Utrecht heeft met Vinex-wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn de meeste ruimte om te groeien. Bijna de helft van het gemeentelijk oppervlak bestaat namelijk uit deze twee Vinex-wijken. In Den Haag bedraagt dit aandeel bijna 14 procent, in Rotterdam ruim 1,5 procent en in Amsterdam ruim 1 procent.

Vinex-wijken vangen bevolkingsgroei op

In de afgelopen tien jaar hebben de Vinex-wijken in de vier grootste gemeenten zich verder ontwikkeld en vestigden zich hier steeds meer mensen. Deze wijken zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) in het leven geroepen om de bevolkingsgroei in bepaalde delen van Nederland op te vangen.

Bevolkingsgroei Rotterdam dankzij Nesselande

De bevolkingsgroei in Amsterdam werd voor ruim een derde opgevangen in IJburg. In Utrecht werd de bevolkingsgroei voor ruim twee derde opgevangen door Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. In Den Haag werd ruim 90 procent opgevangen door Wateringse Veld en Leidschenveen-Ypenburg. Voor Rotterdam heeft Nesselande de bevolkingsgroei juist in stand gehouden in plaats van opgevangen. Buiten deze Vinex-wijk kromp het aantal inwoners in Rotterdam met ruim 1 procent. Utrecht had buiten de Vinex-wijken een bevolkingsgroei van ruim 6 procent, Amsterdam van 5 procent en Den Haag nog geen 1 procent.

Bevolkingsgroei G4-gemeenten met en zonder Vinex-wijken, 2002-2012

Bevolkingsgroei G4-gemeenten met en zonder Vinex-wijken, 2002-2012

Inwonertal groeit ook in de meeste andere Utrechtse buurten

In de buurten die meer dan 500 inwoners tellen en niet binnen de Vinex-wijken liggen, nam het inwonertal in de meeste buurten in Utrecht en Amsterdam toe. Dit gold in Utrecht voor bijna 86 procent van deze buurten. De buurten waar het aantal inwoners het sterkst steeg zijn ’Transwijk-Zuid’ en ’De Uithof’. In Amsterdam groeide in ruim 65 procent van de buurten het aantal inwoners. De snelst groeiende buurten buiten de Vinex-wijken hier zijn ’De Omval’ en ’Osdorp-Midden’. In Den Haag is iets minder dan de helft van de buurten gegroeid. Hier groeiden de buurten ’Laakhaven-Oost’ en ’Bezuidenhout-Midden’ het sterkst. Rotterdam kende met ruim 41 procent van alle buurten het kleinste aandeel buurten waar het aantal inwoners toenam. Sterkst gegroeide buurten hier zijn ’Strand en Duin’ en ’Schiemond’.

Bevolkingsgroei naar buurt: gemeente Utrecht, 2002-2012

Bevolkingsgroei naar buurt: gemeente Utrecht, 2002-2012

Bevolkingsgroei naar buurt: gemeente Amsterdam, 2002-2012

Bevolkingsgroei naar buurt: gemeente Amsterdam, 2002-2012

Bevolkingsgroei naar buurt: gemeente Den Haag, 2002-2012

Bevolkingsgroei naar buurt: gemeente Den Haag, 2002-2012

Bevolkingsgroei naar buurt: gemeente Rotterdam, 2002-2012

Bevolkingsgroei naar buurt: gemeente Rotterdam, 2002-2012

Frank Bloot (stagiair)

Bron: Bevolkingsgroei vier grote gemeenten, naar buurt, 2002-2012 (maatwerktabel)