Conjunctuurbeeld iets minder negatief

Het conjunctuurbeeld is eind juli iets minder slecht dan eind juni. Er zijn meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Desondanks ligt het zwaartepunt van de indicatoren in Conjunctuurklok nog steeds in de fase van laagconjunctuur. Alle indicatoren presteren onder hun langjarig gemiddelde.

Het vertrouwen van consumenten is historisch laag en verslechterde in juli weer. De ondernemers in de industrie waren in juli iets minder pessimistisch dan in juni, maar het producentenvertrouwen is nog wel negatief.

De ontwikkeling van de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishouden bevestigt de laagconjunctuur. Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. De marginale groei volgt op een krimp in april. In mei is 10,9 procent minder geïnvesteerd in materiële vaste activa. Huishoudens ten slotte besteedden 1,8 procent minder dan in mei 2012.

Ook de productie van de industrie krimpt. De industrie produceerde in mei 1,8 procent minder dan een jaar eerder. Verder zijn in juni 672 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In de eerste helft van 2013 werden uitzonderlijk veel faillissementen uitgesproken.

De laagconjunctuur is ook goed zichtbaar op de arbeidsmarkt. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid steeg in juni verder naar 675 duizend. Het aantal banen daalde in het eerste kwartaal verder, net als het aantal vacatures en het aantal uren dat werd gewerkt voor uitzendbureaus.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het eerste kwartaal van 2013. De Nederlandse economie kromp toen met 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 kromp de economie met 0,4 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.