Varkensbedrijven: steeds meer varkens per bedrijf

© Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 52 procent gedaald tot 3,7 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de varkensbedrijven 47 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 27 procent minder is dan in 2000. Op de bedrijven waren 11 miljoen duizend dieren, wat 7,0 procent meer is dan in 2000. In 2013 werd met één arbeidsjaareenheid 6,3 hectare grond bewerkt, 1,5 duizend dieren verzorgd en 325 duizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 4,8 hectare grond, 766 dieren en 157 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de varkenhouders tot een 107 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale varkenssector is in de periode 2000-2013 met 15 procent toegenomen.

Varkensbedrijven,  totaal
2012=varkens-g1

Het doorsnee varkensbedrijf 

In 2013 had het gemiddelde varkensbedrijf 15 hectare cultuurgrond, 63 procent meer dan in 2000. Verder waren er 3,0 duizend dieren, 123 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 140 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee varkensbedrijf met 16 procent toegenomen.

.

Gemiddelden varkensbedrijven
2012-varkens-g2