Zoekresultaten

279 resultaten voor keyword:overheid
279 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 1 van 12

Lokale overheid financieel grotendeels afhankelijk van Den Haag

Nederland heeft een relatief grote lokale overheid.

Artikelen

Overheid verwacht 5,6 miljard aan wegenbelasting te innen

Nederlandse autobezitters gaan in 2016 ongeveer 100 miljoen euro meer betalen aan wegenbelasting dan in 2015. Deze toename komt onder andere door een groeiend wagenpark en een strikter beleid voor...

Artikelen

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2012

Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf, 2012. Opdrachtgever: Ministerie van...

Cijfers
Artikelen

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2013

Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf, 2013. Opdrachtgever: Ministerie van...

Cijfers

Overheidstekort 2005 daalt fors

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Opbrengst gemeentelijke heffingen daalt fors door wijziging OZB

In 2006 ontvangen gemeenten 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van...

Artikelen

Een goede koers varen op basis van cijfers

Wat zijn de vraagstukken waarmee gemeenten geconfronteerd worden? Welke nieuwe uitdagingen komen in de nabije toekomst op gemeenten af? Om die vragen feitelijk te kunnen beantwoorden zijn cijfers en...

Artikelen

Gemeenten geven 13 procent meer uit

Gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar 3,2 miljard euro meer uitgegeven dan in de eerste helft van 2014. Dat is een stijging van 13 procent.

Artikelen

Overheid realiseert overschot van 3,0 miljard

In 2006 was het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid voor het eerst in zes jaar positief. Het overschot bedroeg 3,0 miljard euro.

Artikelen
Artikelen

Samenwerking BZK en CBS vermindert lastendruk lokale overheden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een overeenkomst gesloten over de rol van het CBS in het zogenoemde ‘single...

Artikelen

Overheidstekort daalt naar 2,3 procent

Het EMU-saldo van de overheid over 2004 is uitgekomen op –2,3 procent van het BBP. Daarmee ligt het tekort weer onder de Europese norm van 3 procent. In 2003 was het tekort nog 3,2 procent. De daling...

Artikelen

Aandeel dienstverlening niet verder toegenomen

Dit artikel schetst een beeld van de Nederlandse diensteneconomie in de voorbije decennia.

Artikelen

Consumptie afgenomen

De consumptie door huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2011 af met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de goederenconsumptie daalde flink. De consumptie van energie en water...

Artikelen

Overheidsuitgaven Nederland lager dan gemiddeld in de EU

In 2008 gaf de Nederlandse overheid 270,3 miljard euro uit. Dat komt overeen met 45,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Administratieve lasten CBS weer lager

In 2009 zijn de door het CBS veroorzaakte administratieve lasten bij het bedrijfsleven met 7 procent afgenomen.

Artikelen

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen naar regio

Deze tabel is vervallen per 29-03-2010 Deze tabel is vervallen per 29-03-2010

Cijfers