Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:overgewicht
67 resultaten voor keyword:overgewicht

Pagina 2 van 3

Vaker diabetes bij mensen met obesitas

Mensen met obesitas melden veel vaker dat ze diabetes type 2 hebben dan mensen zonder obesitas: 13 tegenover 3 procent.

Artikelen

Overgewicht ouders en kinderen gaat vaak samen

Overgewicht komt vaker voor bij kinderen van wie de ouders of verzorgers ook overgewicht hebben.

Artikelen

Kwart van laagst opgeleiden heeft obesitas

65 procent mensen van 25 jaar of ouder met het laagste onderwijsniveau heeft matig of ernstig overgewicht.

Artikelen

Meerderheid bevolking geeft positieve waardering aan het leven

Sociaaleconomische trends 2015: Dit artikel gaat in op subjectief welzijn, ofwel de mate waarin mensen tevreden zijn metbepaalde aspecten van hun leven, zoals hun financiële situatie, hun gezondheid...

Artikelen

Tegengaan van roken en overgewicht: een taak van de overheid?

De meeste Nederlanders vinden dat de overheid een taak heeft bij het voorlichten van de bevolking over de schadelijkheid van roken en overgewicht. Betalen voor hulp aan mensen die willen stoppen met...

Artikelen

Preventie en tegengaan van roken en overgewicht: een taak van de overheid?

Van de risicofactoren die bijdragen aan de ziektelast in Nederland zijn roken en ernstig overgewicht de belangrijkste. De meeste mensen zijn het erover eens dat de overheid een taak heeft bij het...

Artikelen

Leefstijl en gezondheidsmetingen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid

Het CBS presenteert op 8 en 9 april nieuwe cijfers over leefstijl en gezondheidsmetingen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid 2015 in Rotterdam.

Artikelen

10 procent van de rokende jongeren van 18 tot 25 jaar is een zware roker

Bijna een op drie jongeren van 18 tot 25 jaar rookt wel eens en bijna een op de 5 jongeren in dezelfde leeftijd heeft overgewicht. Tegelijkertijd ervaart bijna 91 procent van de jongeren de eigen...

Artikelen

Steeds meer mensen met diabetes

Het aandeel mensen dat aangeeft diabetes te hebben, is flink toegenomen sinds de eeuwwisseling. Vooral diabetes type 2 komt steeds vaker voor, en dan vooral onder 55-plussers. Het hebben van...

Artikelen

Obesitas gaat vaak samen met chronische aandoeningen

Een op de tien inwoners van ons land had in 2012 ernstig overgewicht. Zij hebben veel meer dan anderen suikerziekte type 2, hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten.

Artikelen

Grote regionale verschillen in overgewicht, roken en alcoholgebruik

In 2012 hebben ruim 387.000 volwassenen van 19 jaar en ouder meegedaan aan het grootschalig vragenlijstonderzoek naar gezondheid en leefstijl

Artikelen

Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomen

Ongeveer 15 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de...

Artikelen

Smakelijk weten, trends in voeding en gezondheid

In Smakelijk weten passeren talloze cijfers over voeding en gezondheid de revue. Welke voedingsmiddelen produceren we in Nederland zelf en welke halen we uit het buitenland? Waar kopen we ons eten?...

Artikelen

Nederlanders steeds langer maar vooral zwaarder

Het gemiddelde gewicht van mannen en vrouwen in Nederland is in twintig jaar meer toegenomen dan de gemiddelde lengte. Het aantal mensen met overgewicht is dan ook aanzienlijk hoger geworden.

Artikelen

Smakelijk weten: trends in landbouw, voeding en gezondheid

CBS-publicatie “Smakelijk weten" trends in voeding en gezondheid.

Artikelen

Meningen over de eigen bijdrage aan de gezondheidszorg

In dit artikel wordt nagegaan hoe de Nederlandse bevolking denkt over de eigen bijdrage voor een aantal zorgkosten. De resultaten laten zien dat veel mensen voorstander zijn van een eigen bijdrage...

Artikelen

Steeds meer overgewicht

In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in Nederland toegenomen, zowel bij volwassenen als bij 4- tot 20-jarigen.

Artikelen

Drinken, roken, bewegen en overgewicht en de onderwijsloopbaan

Experimenteren met roken, alcohol en drugs hoort bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Daarnaast is onvoldoende lichaamsbeweging en overgewicht een toenemend probleem bij Nederlandse...

Artikelen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011

Artikelen in dit nummer: Demografische levensloop van babyboomers: terugblik en perspectief - Jonge moeders stellen tweede kind langer uit - Chinezen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste...

Artikelen

Aandeel inwoners met ernstig overgewicht in Nederland lager dan in andere OESO-landen

Het aandeel Nederlanders met ernstig overgewicht verdubbelde in 20 jaar tijd, maar is wel lager dan gemiddeld in de OESO-landen. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn echter in ons land hoger dan...

Artikelen

Een op de vijf jongeren heeft ongezonde leefstijl

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. In de periode 2007/2009 hield één op de vijf jongeren er een ongezonde leefstijl op na. Onvoldoende bewegen, overgewicht en het gebruik van tabak, alcohol en...

Artikelen

Circa 400 duizend bloeddonors in Nederland

Ongeveer 400 duizend Nederlanders zijn bloeddonor. Dat is 4 procent van de 18- tot 70-jarigen, de leeftijdsgroep die donor mag zijn.

Artikelen

Diabetespatiënt is vaak wat ouder, man en te zwaar

In 2009 had 4 procent van de Nederlanders diabetes. Onder hen bevinden zich meer ouderen, meer mannen en meer mensen met overgewicht dan onder niet-diabetici.

Artikelen

Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Nederlanders boeken de laatste jaren nauwelijks winst bij het streven naar een gezondere leefstijl.

Artikelen

Het meest tevreden met een beetje overgewicht

Mensen met een gezonde leefstijl zijn gelukkiger en tevredener met hun leven dan anderen.

Artikelen