Kwart van laagst opgeleiden heeft obesitas

Van de mensen van 25 jaar of ouder die hooguit basisonderwijs hebben afgerond, heeft een kwart obesitas (ernstig overgewicht). Onder universitair opgeleiden is dat 6 procent. Dit blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van o.a. CBS, RIVM, Voedingscentrum en Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. In dit onderzoek melden respondenten zelf hun gewicht en lengte.

Lager opgeleiden vaker te zwaar

Hoe lager iemands onderwijsniveau hoe vaker hij of zij overgewicht heeft. Van de laagst opgeleiden, mensen die ten hoogste basisonderwijs hebben behaald, heeft 65 procent matig of ernstig overgewicht. Van de hoogst opgeleiden is dit 35 procent. Bij obesitas is dit verschil groter; mensen met hooguit basisonderwijs hebben ruim vier keer zo vaak obesitas als universitair geschoolden.
Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld of een laag onderwijsniveau de kans op overgewicht of obesitas verhoogt, of omgekeerd, of dat beide het gevolg zijn van andere factoren. Mogelijk zijn zelfs alle drie waar.

Aandeel personen (25 jaar of ouder) met overgewicht naar onderwijsniveau, 2015
 ObesitasMatig overgewicht
basisonderwijs25,739,3
vmbo,mbo1,avo onderbouw17,443,2
havo, vwo, mbo14,439,5
hbo, wo bachelor10,434,8
wo, master, doctor6,128,4

Vooral ouderen vaak te zwaar

Naarmate mensen ouder zijn, neemt de kans op overgewicht toe. Van de jongeren (4 tot 20 jaar) heeft 12 procent overgewicht. Vanaf 20 jaar neemt het aandeel mensen met overgewicht toe; 6 op de 10 mensen van 50 jaar of ouder is te zwaar.
Het aandeel personen met obesitas neemt ook toe met de leeftijd; van minder dan 5 procent onder 4- tot 20-jarigen tot ongeveer 17 procent onder 40-plussers.

Overgewicht naar geslacht en leeftijd, 2015
 ObesitasMatig overgewicht
Totaal 11,631,4
Mannen10,335,9
Vrouwen12,927
4 tot 12 jaar3,98,4
12 tot 16 jaar2,59,9
16 tot 20 jaar1,310,3
20 tot 30 jaar5,623,1
30 tot 40 jaar9,232,7
40 tot 50 jaar16,935,7
50 tot 55 jaar16,441,4
55 tot 65 jaar16,143
65 tot 75 jaar17,743,7
75 jaar of ouder15,642,7

Opleiding en leeftijd

Onder lager opgeleiden bevinden zich naar verhouding meer ouderen dan onder hoger opgeleiden. Ouderen hebben ook vaker overgewicht. Wanneer rekening wordt gehouden met dat leeftijdsverschil, dan nog blijken laag opgeleiden vaker overgewicht te hebben dan hoog opgeleiden.

Verdubbeling obesitas sinds de jaren 80

Sinds 1981 is het aandeel Nederlanders van 20 jaar of ouder met obesitas meer dan verdubbeld. Ook het RIVM meldde vorige week, op basis van een ander onderzoek, dat obesitas steeds meer voorkomt. Het laatste decennium lijkt deze tendens wat af te vlakken. Ook onder kinderen en jongeren kwam obesitas in de loop van de jaren steeds meer voor. In 2015 was het aandeel Nederlanders met overgewicht en obesitas vergelijkbaar met een jaar eerder.

infographic over overgewicht