Steeds meer overgewicht

In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in Nederland toegenomen, zowel bij volwassenen als bij
4- tot 20 jarigen. De toename is vooral groot bij volwassenen; het aandeel met ernstig overgewicht is zelfs meer dan verdubbeld. Bij mannen van 40 jaar of ouder heeft inmiddels meer dan de helft overgewicht.

Vier op de tien te zwaar

In 2009/2011 hebben zo’n 6,5 miljoen mensen in ons land matig of ernstig overgewicht. Dat komt neer op een aandeel van 41 procent. Dat is veel meer dan begin jaren tachtig, toen 27 procent te zwaar was. Tien procent (ongeveer 1,5 miljoen) kampte in 2009/2011 met ernstig overgewicht. Het aandeel mensen met ondergewicht is altijd klein geweest en ligt nu op ruim 2 procent.

Ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht (bevolking van 4 jaar of ouder)

Ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht (bevolking van 4 jaar of ouder)

Toename matig overgewicht bij kinderen

Van de kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar had in 2009/2011 bijna 11 procent matig overgewicht. In de jaren tachtig was dit nog ongeveer 7 procent. Het aandeel kinderen met ernstig overgewicht nam in deze periode niet zoveel toe, en ligt nu op ongeveer 2,5 procent.

Ernstig overgewicht bij volwassenen ruim verdubbeld

Ernstig overgewicht nam onder de volwassenen daarentegen sterk toe, van ruim 5 procent begin jaren tachtig tot bijna 12 procent in 2009/2011. Het matig overgewicht onder volwassenen nam ook toe, van 28 naar 36 procent.

Matig en ernstig overgewicht bij kinderen/jongeren en volwassenen

Matig en ernstig overgewicht bij kinderen/jongeren en volwassenen

Meeste overgewicht op middelbare en hogere leeftijd

Vanaf de leeftijd van 20 jaar neemt het aandeel mensen met overgewicht snel toe, vooral bij mannen. Bij 40-plus-mannen heeft zelfs meer dan helft overgewicht. Bij vrouwen loopt overgewicht wat meer geleidelijk op met de leeftijd. Vrouwen zijn ook minder vaak te zwaar dan mannen, maar ernstig overgewicht komt bij oudere vrouwen juist wat vaker voor dan bij oudere mannen.

Ondergewicht komt onder kinderen, jongeren en jongvolwassenen met 3 tot 8 procent regelmatig voor. Vanaf 30 jaar komt ondergewicht maar weinig voor.

Ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht, naar leeftijd, 2009/2011

Ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht, naar leeftijd, 2009/2011

Inge de Groot en Jan-Willem Bruggink

Bron: StatLine, Onder- en overgewicht, lengte en gewicht; vanaf 1981

         StatLine, Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken