10 procent van de rokende jongeren van 18 tot 25 jaar is een zware roker

Bijna een op drie jongeren van 18 tot 25 jaar rookt wel eens en bijna een op de 5 jongeren in dezelfde leeftijd heeft overgewicht. Tegelijkertijd ervaart bijna 91 procent van de jongeren de eigen gezondheid als (zeer) goed. Jongeren die roken en jongeren met overgewicht zijn minder positief over hun gezondheid dan niet-rokende jongeren en jongeren zonder overgewicht. Dit maakt het CBS vandaag bekend in het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2014.

Een derde van de 18- tot 25-jarigen rookt, een vijfde heeft overgewicht

In de leeftijd van 18 tot 25 jaar rookte bijna 33 procent van de jongeren. Jongere jongens en meisjes rookten minder vaak, maar van de 12- tot 18-jarige jongens en meisjes rookte toch nog bijna 10  procent. Ruim 21 procent van de jongeren van 18 tot 25 jaar rookt dagelijks en ruim 10 procent van de rokende jongeren in deze leeftijdsgroep is een zware roker. Van de jongeren van 12 tot 18 jaar heeft ruim 12 procent overgewicht en ruim 2 procent zelfs ernstig overgewicht. Van de 18- tot 25-jarigen had bijna een vijfde overgewicht en ruim 4 procent ernstig overgewicht.

Percentage (zware) rokers, dagelijks rokers, en jongeren met overgewicht naar geslacht en leeftijd, 2010/2013

Percentage (zware) rokers, dagelijks rokers, en jongeren met overgewicht naar geslacht en leeftijd, 2010/2013

Jongeren uit huishoudens met lager inkomen hebben vaker overgewicht

Het percentage rokers is groter bij jongeren met overgewicht dan bij jongeren zonder overgewicht: 27 procent, tegenover 22 procent. Dit heeft vooral te maken met de achtergrond van de jongeren. Meisjes uit huishoudens met een lager inkomen roken bijvoorbeeld vaker en hebben vaker overgewicht. Ook jongens uit een huishouden met een lager inkomen hebben vaker overgewicht. Allochtone jongeren hebben vaker overgewicht maar roken minder vaak dan autochtone jongeren.

Zware rokers oordelen minder positief over hun gezondheid

Bijna 91 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar gaf een positief oordeel over  de eigen gezondheid. Onder jonge mannen die niet roken oordeelt 94 procent positief over de eigen gezondheid, terwijl dit slechts voor 80 procent van de zware rokers geldt. Bij jonge vrouwen is het verschil nog iets groter: 89 procent van de 12- tot 25-jarige vrouwen die niet roken beoordeelt haar gezondheid als goed of zeer goed, tegenover 72 procent van de zware rokers.

Percentage jongeren met een (zeer) goede ervaren gezondheid naar rookstatus en geslacht, 2010/2013 

Percentage jongeren met een (zeer) goede ervaren gezondheid naar rookstatus en geslacht, 2010/2013

Jongeren met overgewicht negatiever over eigen gezondheid

Jongeren van 12 tot 18 jaar met overgewicht zijn negatiever over hun gezondheid dan jongeren die niet te zwaar zijn. Van de 12- tot 18-jarige jongens die niet te zwaar zijn, gaf 95 procent een positief oordeel over de eigen  gezondheid; van jongens met overgewicht was dit 89 procent. Bij meisjes is het verschil vergelijkbaar: 91 tegenover 84 procent. Ook onder 18- tot 25-jarige jongeren waren degenen zonder overgewicht positiever over hun gezondheid.

Percentage jongeren met een (zeer) goede ervaren gezondheid naar geslacht en overgewicht, 2010/2013

Percentage jongeren met een (zeer) goede ervaren gezondheid naar geslacht en overgewicht, 2010/2013

Bron: Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2014