Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011

In Bevolkingstrends vindt u artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland. Ook bevat Bevolkingstrends onderzoek naar variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid.

Artikelen in dit nummer:

Demografische levensloop van babyboomers: terugblik en perspectief

Jonge moeders stellen tweede kind langer uit

Chinezen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw

De maatschappelijke situatie van Surinaamse bevolkingsgroepen in Nederland

Sociaal-culturele verschillen tussen Turken, Marokkanen en autochtonen: eerste resultaten van de Nederlandse LevensLoop Studie (NELLS)

Dynamiek in stadswijken: sociale stijging en verhuizingen

Voorkeur huren boven kopen varieert sterk onder huizenbezitters

Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol?

Zorg zonder verblijf naar welvaart bij ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011