Aandeel inwoners met ernstig overgewicht in Nederland lager dan in andere OESO-landen

De grafieken in dit artikel waren verwisseld. Om 9.45 uur zijn de grafieken op de goede plek gezet.

Het aandeel Nederlanders met ernstig overgewicht verdubbelde in 20 jaar tijd, maar is wel lager dan gemiddeld in de OESO-landen. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn echter in ons land hoger dan gemiddeld in de OESO. De levensverwachting van Nederlanders ten slotte neemt minder snel toe dan in veel andere OESO-landen. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse publicatie Health at a Glance van de OESO.

Verdubbeling obesitas in OESO

Het percentage mensen in OESO-landen met ernstig overgewicht, obesitas, is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld tot 17 procent. In Nederland lag dat met 12 procent in 2009 ruim hieronder. Het is wel in 20 jaar tijd verdubbeld. Ook in Nieuw-Zeeland is dat het geval. Het percentage mensen met obesitas in de VS en het Verenigd Koninkrijk is met ongeveer de helft gestegen. In het VK heeft inmiddels 23 procent van de mensen obesitas, maar de VS spannen de kroon met ruim één op de drie mensen. De landen met de laagste percentages zijn Japan en Zuid-Korea.

Volwassenen met obesitas in enkele OESO-landen

Volwassenen met obesitas in enkele OESO-landen

Hoogste uitgaven gezondheidszorg in de VS

De Verenigde Staten geven binnen de OESO al jaren het meeste uit aan gezondheidszorg. Het verschil met de landen daarna, Noorwegen, Zwitserland en Nederland, is bovendien groot. Aangepast voor koopkrachtverschillen gaven de Verenigde Staten 6,7 duizend euro per inwoner uit in 2009, Nederland 4,1 duizend euro per inwoner. Turkije gaf het minst uit, 760 euro per inwoner.

Samen met Canada en Australië geven de meeste Noord- en West-Europese landen meer uit dan gemiddeld in de OESO. De Zuid- en Oost-Europese landen, samen met Japan en Zuid-Korea minder.

Uitgaven aan gezondheidszorg, 2009 (of laatst beschikbare jaar)

Uitgaven aan gezondheidszorg, 2009 (of laatst beschikbare jaar)

Hoogste levensverwachting in Japan

In 2009 is de levensverwachting van een Nederlander bij geboorte 80,6 jaar. Dat is ruim 7 jaar meer dan in 1960. Deze groei is echter minder hoog dan in andere OESO-landen. Japan maakte een ruim tweemaal zo grote groei door. Dit land heeft nu met 83 jaar de hoogste levensverwachting.

De gemiddelde levensverwachting in de OESO-landen is sinds 1960 met meer dan 11 jaar gestegen, en uitgekomen op 79,5 jaar in 2009. De OESO-landen met de laagste levensverwachting zijn Slowakije, Hongarije en Turkije (75 jaar of minder). In Turkije is deze echter wel met 25 jaar toegenomen sinds 1960.

Levensverwachting bij geboorte in enkele OESO-landen

Levensverwachting bij geboorte in enkele OESO-landen

Vincent van Polanen Petel

Bron: Health at a Glance 2011