Leefstijl en gezondheidsmetingen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid

Het CBS presenteert vandaag en morgen (8 en 9 april) nieuwe cijfers over leefstijl en gezondheidsmetingen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid 2015 in Rotterdam.

De cijfers over leefstijl van mensen zijn het resultaat van het onderzoek Leefstijlmonitor, een samenwerking tussen het CBS, RIVM en enkele instituten die in leefstijl zijn gespecialiseerd. De monitor laat onder andere zien dat 54 procent van de mensen van 12 jaar of ouder minstens vijf dagen per week voldoende groenten eten en 34 procent voldoende fruit. Daarnaast heeft 47 procent van de mensen vanaf 12 jaar overgewicht en 56 procent voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Overgewicht, groente- en fruitconsumptie en beweging naar leeftijd, 2014

Het tweede onderwerp betreft de (preventieve) gezondheidsmetingen die Nederlanders laten verrichten. Hieruit komt onder andere naar voren dat 46 procent van de vrouwen van 30 jaar of ouder in 2014 aangaf dat ze in de afgelopen 2 jaar een mammografie hadden laten doen. En daarnaast dat 33 procent van de personen van 16 jaar of ouder in het afgelopen jaar een bloedsuikermeting onderging.

Preventief gezondheidsonderzoek in de afgelopen 12 maanden, 2014

De cijfers zijn gepresenteerd op twee posters en zijn de eerste uitkomsten van de Gezondheidsenquête 2014. Op 23 april verschijnen nog meer cijfers over leefstijl en (preventieve) gezondheidsmetingen op StatLine.
 

Bronnen: