Diabetespatiënt is vaak wat ouder, man en te zwaar

In 2009 had 4 procent van de Nederlanders diabetes. Onder hen bevinden zich meer ouderen, meer mannen en meer mensen met overgewicht dan onder niet-diabetici. Mensen met suikerziekte hebben vaker een loophulp zoals een stok, rollator of scootmobiel nodig en bezoeken ook vaker de huisarts en specialist.

4 procent heeft suikerziekte

Diabetes, of suikerziekte, is een veel voorkomende chronische ziekte. In 2009 gaf 4 procent van de Nederlanders aan diabetes te hebben. Dit aandeel neemt al jaren toe, in 2001 had bijvoorbeeld 3 procent diabetes.

Man, 63 jaar, lager opgeleid

In de periode 2001-2009 was de gemiddelde diabetespatiënt een stuk ouder dan de rest van de bevolking, namelijk 63 jaar. De gemiddelde leeftijd van Nederlanders is 38 jaar. Ook is de diabetespatiënt wat vaker dan gemiddeld een man en doorgaans lager opgeleid dan de gemiddeld. Verder woont een diabeticus iets vaker in de grote stad dan op het platteland. Vooral onder Nederlanders van Surinaamse afkomst komt de ziekte vaker voor, 6 procent van hen heeft diabetes.

Diabetes (0 jaar of ouder), 2001/2009

Diabetes (0 jaar of ouder), 2001/2009

Vaker te dik, minder vaak zware drinker

De gemiddelde diabetespatiënt is dikker dan de rest van de bevolking. Twee derde van de diabetici heeft overgewicht, tegenover 45 procent van mensen zonder diabetes. Diabetici voldoen minder vaak aan de richtlijn voor gezond bewegen dan niet-diabetici, 44 versus 55 procent. Iets meer dan een kwart van de diabetici rookt, evenveel als bij de niet-diabetici. Daarentegen zijn diabetici iets minder vaak zware drinker, 9 procent tegen 11 procent bij de niet-diabetici.

Diabetes naar gezondheidskenmerken, 2001/2009

Diabetes naar gezondheidskenmerken, 2001/2009

Niet vaker een bril, wel vaker een loophulp

Diabetes kan onder andere de ogen aantasten en voetproblemen veroorzaken. Mensen met suikerziekte dragen echter niet vaker dan anderen een bril of contactlenzen. De voetproblemen van diabetici zijn wel terug te zien in het hulpmiddelengebruik. Ze gebruiken ongeveer 3 keer zo vaak als niet-diabetici een loophulp zoals een stok, rollator, rolstoel of scootmobiel. Ook hebben zij 2 keer zo vaak orthopedisch schoeisel nodig.

Diabetes (12 jaar of ouder) naar hulpmiddelengebruik, 2001/2009

Diabetes (12 jaar of ouder) naar hulpmiddelengebruik, 2001/2009

Meer bezoeken aan huisarts, specialist en fysiotherapeut

Diabetici bezoeken de huisarts en de specialist gemiddeld ongeveer 2 keer zo vaak als niet-diabetici. Ook de fysiotherapeut wordt vaker bezocht. Wat betreft het tandartsbezoek zijn er geen verschillen.

Marieke Houben - van Herten

Bron:
• StatLine, Zelfgerapporteerde medische consumptie, gezondheid en leefstijl
• Van de Nederlanders heeft 4 procent suikerziekte
• Meer suikerziekte bij overgewicht