Het meest tevreden met een beetje overgewicht

Mensen met een gezonde leefstijl zijn gelukkiger en tevredener met hun leven dan anderen. Het meest gelukkig en tevreden zijn zij die aan alle normen van gezond leven voldoen.

Gelukkige en tevreden mensen naar leefstijl, 2006/2008

Gelukkige en tevreden mensen naar leefstijl, 2006/2008

Rokers minder gelukkig

Mensen met een ongezonde leefstijl zijn minder gelukkig en tevreden. Vooral roken maakt verschil: het aandeel rokers dat gelukkig is, is bijna 6 procentpunt kleiner dan het aandeel gelukkige niet-rokers. Voor de tevredenheid met het leven is het verschil nog groter, namelijk ruim 7 procentpunt.

Ook mensen met ernstig overgewicht zijn beduidend minder gelukkig en tevreden, terwijl mensen met matig overgewicht even gelukkig en tevreden zijn als mensen zonder overgewicht.

Zware drinkers zijn even gelukkig en tevreden als matige drinkers. Mensen die geen alcohol drinken zijn zelfs minder gelukkig en tevreden. Tot slot zijn actieve mensen gelukkiger en tevredener dan mensen die minder lichamelijke beweging hebben.

Verschil in tevredenheid en geluk vergeleken met een gezonde leefstijl, 2006/2008

Verschil in tevredenheid en geluk vergeleken met een gezonde leefstijl, 2006/2008

Ervaren gezondheid speelt een rol

Mensen die zich gezond voelen, zijn gelukkiger en tevredener dan anderen. De ervaren gezondheid verklaart de verschillen in geluk en tevredenheid die samenhangen met leefstijl, maar niet voor elke leefstijl.

Bij rokers en mensen die geen alcohol drinken maakt de ervaren gezondheid niet uit voor hun geluks- of tevredenheidsgevoel. De ervaren gezondheid verklaart wél het verschil in tevredenheid en geluk tussen mensen die voldoende bewegen en mensen die dat niet doen.

Mensen met matig overgewicht zijn het meest tevreden, helemaal als rekening gehouden wordt met de ervaren gezondheid. Dat is opmerkelijk, omdat overgewicht toch als een gezondheidsrisico wordt gezien.

Tineke de Jonge, Christianne Hupkens en Jan-Willem Bruggink

Bron: Living a happy, healthy and satisfying life