Smakelijk weten: trends in landbouw, voeding en gezondheid

  • 2000-2011: 28 procent minder landbouwbedrijven, productiewaarde 28 procent hoger
  • Voedingsmiddelen in 2011 goed voor handelsoverschot van 14 miljard euro
  • Voedingsbranche: 4,6 duizend bedrijven en 139 duizend banen
  • Van iedere euro besteed aan voeding komt 77 cent terecht bij supermarkt
  • Ruim een kwart van ons voedingsbudget gaat op aan vlees en vis
  • Nederland telt 400 duizend te zware kinderen, 85 duizend hebben ernstig overgewicht
  • In 2011 had 15,5 procent van de 65-75 jarigen diabetes, tegen 10,6 procent in 2001

Dit zijn enkele bevindingen uit de vandaag verschenen CBS-publicatie “Smakelijk weten: trends in voeding en gezondheid”.

Minder land-en tuinbouwbedrijven

In de periode 2000–2011 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 28 procent gedaald. Tegelijkertijd steeg de productiewaarde in de landbouw ook 28 procent. Deze stijging is voor een belangrijk deel te verklaren door de gestegen prijzen (+17 procent), maar er werd ook een grotere hoeveelheid geproduceerd (+9 procent). Deze hogere opbrengst kwam tot stand ondanks het feit dat het landbouwareaal met ruim 115 duizend hectare (-6 procent) slonk.

Voeding: handelsoverschot 14 miljard euro

De internationale handel in voedingsmiddelen leverde in 2011 een positief handelsoverschot op van 14 miljard euro. Dit was in 2000 nog 10 miljard euro. Vooral de handel in zuivel, vlees, bereide voedingsmiddelen, groenten en fruit zorgden voor een forse bijdrage aan het handelsoverschot. Het merendeel van de import van voeding is afkomstig uit de Europese Unie. Het aandeel van buiten de EU is tussen 2000 en 2011 wel iets gestegen, van 34 naar 36 procent.

Werken in de voedingsbranche

De voedingsbranche telde in 2012 ruim 4,6duizend bedrijven. Dit komt neer op 9 procent van alle industriële bedrijven. In 2011 ging het hier om 139 duizend banen, 16 procent van de banen in de industrie. Met 20 procent van de industriële toegevoegde waarde is de voedingsbranche dan ook een relatief (arbeids)productieve branche.

Supermarkt verdringt speciaalzaak

Nederlanders halen hun voedingsmiddelen steeds vaker bij de supermarkt. Van iedere euro die aan voeding wordt besteed, komt 77 cent bij een supermarkt terecht. De bakker, de slager, de groentewinkel en de kaaswinkel verdwenen de afgelopen jaren verder uit het straatbeeld.

Meest uitgegeven aan vlees en vis

Tegenwoordig gaat het grootste deel van het voedingsbudget op aan vlees en vis. Rond de 26 cent van iedere aan voeding uitgegeven euro wordt daaraan gespendeerd. Brood en granen tellen voor 21 procent mee. Daarna komen de uitgaven voor aardappelen, groente en fruit (19 procent) en zuivel (14 procent). Ongeveer 10 procent van het voedingsbudget wordt besteed aan specerijen, sauzen en kant-en-klaarmaaltijden.

6 miljoen Nederlanders hebben overgewicht

Door de welvaartsstijging is overvoeding een steeds groter probleem aan het worden. In 2011 hadden ongeveer 6 miljoen Nederlanders matig tot ernstig overgewicht. Van de volwassen mannen is 54 procent te zwaar, bij de vrouwen is dit 43 procent. Dat is aanzienlijk meer dan twintig jaar geleden, toen deze aandelen nog 39 respectievelijk 31 procent bedroegen. Een ziekte waarbij overgewicht een grote rol speelt is diabetes, ook wel suikerziekte genoemd. In 2011 had 4,7 procent van de bevolking diabetes, bijna twee keer zoveel als in 2001 toen het aandeel nog 2,8 procent was.

Kenmerken

ISBN: 978-90-357-2042-8 (papieren publicatie)
Prijs papieren publicatie: € 3,00 (exclusief verzendkosten)
Bestel deze publicatie. Algemene verkoopinformatie kunt u vinden bij de afdeling verkoop.

De PDF bevat het volledige persbericht.