Overgewicht ouders en kinderen gaat vaak samen

© Hollandse Hoogte
Overgewicht komt vaker voor bij kinderen van wie de ouders of verzorgers ook overgewicht hebben. Ook blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vaker overgewicht hebben dan kinderen uit de hoogste inkomensgroep. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS en RIVM, waarbij ouders het gewicht en de lengte van zichzelf en van hun kinderen opgeven.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/c64acc46358248838f9ab41e6acf98a2]

In 2015 had 12 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) overgewicht. Een derde hiervan, 4 procent van alle 4- tot 12-jarigen, had zelfs obesitas (ernstig overgewicht). Meisjes en jongens hebben even vaak overgewicht.

Kinderen van ouders met overgewicht vaker zelf ook overgewicht

Van kinderen van wie beide ouders of verzorgers overgewicht hebben, heeft 17 procent zelf ook overgewicht. Bij kinderen van wie beide ouders geen overgewicht hebben is dit bijna 6 procent. Hebben beide ouders overgewicht, en kampt tenminste een van de ouders met obesitas, dan hebben kinderen in bijna een kwart van de gevallen overgewicht.

Kinderen (4 tot 12 jaar) met overgewicht naar mate van overgewicht ouders of verzorgers, 2014/2015
 Kinderen met overgewicht
Geen van beiden overgewicht5,9
Een van beiden overgewicht9,2
Beiden overgewicht17,4
Beiden overgewicht,
ten minste een met obesitas
24,1

Kinderen uit gezinnen met lage inkomens vaker overgewicht

Kinderen die opgroeien in een gezin in de laagste inkomensgroep kampen duidelijk vaker met overgewicht dan kinderen uit gezinnen in de hoogste inkomensgroep. Het verband tussen die twee is niet verder onderzocht. In de laagste inkomensgroep heeft bijna 1op de 5 kinderen overgewicht, in de hoogste inkomensgroep iets meer dan 1 op de 20.
Obesitas komt ook aanzienlijk vaker voor onder kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Overgewicht onder kinderen (4 tot 12 jaar) naar huishoudensinkomen, 2014/2015
 Matig overgewichtErnstig overgewicht (obesitas)
1e kwintiel (laagste inkomens)11,47,9
2e kwintiel11,53,7
3e kwintiel8,23,5
4e kwintiel5,81,7
5e kwintiel (hoogste inkomens)50,5

Niet-westerse allochtone kinderen vaker overgewicht

Kinderen met een niet-westerse achtergrond hebben vaker overgewicht dan hun autochtone leeftijdsgenoten: 22 tegenover 9 procent. Voor obesitas is dit achtereenvolgens 9 en 2 procent.

Overgewicht onder kinderen (4 tot 12 jaar) naar herkomst, 2014/2015
 Matig overgewichtErnstig overgewicht (obesitas)
Autochtoon6,72,1
Westers allochtoon10,23,4
Niet-westers allochtoon13,89

Meer kinderen met overgewicht in vier grootste gemeenten

Kinderen die wonen in een van de vier grootste gemeenten hebben vaker overgewicht dan kinderen daarbuiten. Van de Amsterdamse, Rotterdamse, Haagse en Utrechtse kinderen heeft 18 procent overgewicht. In de rest van het land ligt dit op 11 procent. Het hogere percentage kinderen met overgewicht in de grote steden hangt onder meer samen met het feit dat huishoudens met een lager inkomen en een niet-westerse achtergrond in die steden relatief veel voorkomen.