Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:landbouw en visserij
29 resultaten voor keyword:landbouw en visserij

Pagina 1 van 2

SDG 14 Leven in het water

Sustainable Development Goal (SDG) 14 Leven in het water is gericht op bescherming en duurzaam gebruik van zeeën en oceanen. Deze zijn onmisbaar voor de opvang van CO2 en de productie van zuurstof,...

Dashboards

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Bedrijven met 3000 euro SO (Standaard Opbrengst), gewassen, dieren in de gangbare en biologische landbouw, per activiteit, landbouwmethode, regio

Cijfers

Aanvoer vis naar Nederlandse havens in 2021 toegenomen

In 2021 is 443,5 miljoen kilogram vis vanaf zee naar Nederlandse havens gebracht.

Artikelen

Rundveestapel nauwelijks gewijzigd

De rundveestapel is in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 3,8 miljoen runderen nagenoeg gelijk gebleven.

Artikelen

585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6 procent naar iets meer dan 80 duizend hectare.

Artikelen

Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen

Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlandse boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had in 2020 geen bedrijfsopvolger.

Artikelen

Opnieuw stijging van het aantal melkgeiten in Nederland

Het aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen.

Artikelen

Nederland in december aan de garnaal

De populariteit van Noordzeegarnalen tijdens de feestdagen is goed zichtbaar in de omzetontwikkeling van supermarkten.

Artikelen

Testen van de SEEA-AFF voor Nederland

Haalbaarheidsstudie naar samenstellen van tabellenset voor landbouw, bosbouw en visserij op basis van SEEA-AFF.

Artikelen

Economie groeit verder in het vierde kwartaal

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2010 gegroeid met 2,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Deze groei was hoger dan de 1,8 procent in het derde kwartaal. Ten opzichte van een...

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers niet verder toegenomen

In 2008 gingen bijna 68 duizend werknemers met pensioen. De gemiddelde leeftijd van werknemers bedroeg 62 jaar.

Artikelen

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

In dit artikel wordt de ontwikkeling van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid geschetst, wordt inzicht gegeven in de kosten hiervan en wordt gekeken naar het effect dat met name de recentere...

Artikelen
Artikelen

Aantal vacatures blijft op recordhoogte

Het aantal openstaande vacatures blijft erg groot. Eind december 2007 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 236 duizend vacatures open.

Artikelen

Veel minder mensen en bedrijven failliet

Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2007 verder gedaald en kwam uit op iets minder dan 8 duizend. Dat is een afname van 13 procent ten opzichte van 2006.

Artikelen

Lichte stijging aantal vacatures

Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2007 licht gestegen.

Artikelen

Aantal vacatures licht gedaald

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2007 licht gedaald. Eind maart 2007 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 212 duizend vacatures. Dit zijn er 10 duizend minder dan een...

Artikelen

Biologische landbouw - Aantallen bedrijven, arealen gewas en veestapel

Biologische landbouw: Aantallen bedrijven, arealen gewas en veestapel, naar fase (Biologisch en in omschakeling) en naar regio

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen