Veel minder mensen en bedrijven failliet

Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2007 verder gedaald en kwam uit op iets minder dan 8 duizend. Dat is een afname van 13 procent ten opzichte van 2006. De gunstige ontwikkeling hangt samen met de economische groei van de afgelopen jaren. Zowel bij de natuurlijke personen als bij de bedrijven daalde het aantal faillissementen fors.

Nu ook fors minder mensen failliet

In 2007 zijn er 12 procent minder natuurlijke personen (inclusief eenmanszaken) failliet gegaan dan een jaar eerder. Het aantal failliete mensen bedroeg vorig jaar bijna 4 400. De daling is duidelijk later ingezet dan bij de bedrijven. In 2006 was het aantal bankroete mensen ongeveer even groot als in 2005, terwijl het aantal failliete bedrijven toen al fors afnam.

Sterke daling failliete bedrijven

Het aantal faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) bedroeg in 2007 minder dan 3 500. Dat is het laagste aantal sinds 2001. In vergelijking met 2006 is het aantal faillissementen met 15 procent gedaald. Het aantal failliete bedrijven daalt nu al drie jaar. Ten opzichte van 2006 zijn vooral minder nv’s en bv’s (-13 procent) en vof’s en commanditaire vennootschapen (-43 procent) failliet gegaan.

Afname het grootst in horeca en vervoer

Het aantal faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) en instellingen nam vorig jaar in bijna alle bedrijfstakken af. In de horeca was de daling, met 43 procent, het grootst. Het aantal faillissementen in de horeca steeg echter nog tot 2005, terwijl het totale aantal faillissementen van bedrijven al in 2005 daalde.
Ook in de bedrijfstak vervoer, opslag- en communicatie is het aantal faillissementen in 2007 sterk gedaald (-35 procent). Er gingen vooral minder bedrijven in het goederenvervoer over de weg failliet (-45 procent).

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Meer informatie

Conjunctuurbericht: 230 faillissementen in december.