Biologische landbouw; bedrijven, arealen, gewas, veestapel, regio 1991-2004

Biologische landbouw; bedrijven, arealen, gewas, veestapel, regio 1991-2004

Regio's Fasen Perioden Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar hoofdbedrijfstype Landbouwbedrijven, totaal Bedrijven, totaal (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar hoofdbedrijfstype Landbouw is hoofdactiviteit Graasdierbedrijven (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar bedrijfsgrootte 50 tot 100 ha (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar bedrijfsgrootte 100 ha en meer (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd Persoonlijke ondernemingen, totaal (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd Jonger dan 40 jaar (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd 40 tot 55 jaar (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd 55 jaar of ouder (absoluut)
Nederland Totaal landbouw 2004 83.885 36.350 8.579 1.611 79.889 10.292 31.468 38.129
Nederland Biologisch 2004 1.201 503 166 43 1.088 151 638 299
Nederland In omschakeling 2004 74 37 6 2 66 6 34 26
Noord-Nederland Totaal landbouw 2004 14.400 8.696 3.302 751 14.112 1.653 5.534 6.925
Noord-Nederland Biologisch 2004 267 159 40 14 250 37 145 68
Noord-Nederland In omschakeling 2004 13 8 3 - 13 - 7 6
Oost-Nederland Totaal landbouw 2004 26.623 13.815 2.007 277 25.904 2.951 9.970 12.983
Oost-Nederland Biologisch 2004 446 149 64 20 405 52 242 111
Oost-Nederland In omschakeling 2004 20 8 1 1 18 2 8 8
West-Nederland Totaal landbouw 2004 22.290 7.432 2.037 391 20.660 2.731 7.995 9.934
West-Nederland Biologisch 2004 316 140 39 7 283 36 157 90
West-Nederland In omschakeling 2004 26 16 1 1 23 4 12 7
Zuid-Nederland Totaal landbouw 2004 20.572 6.407 1.233 192 19.213 2.957 7.969 8.287
Zuid-Nederland Biologisch 2004 172 55 23 2 150 26 94 30
Zuid-Nederland In omschakeling 2004 15 5 1 - 12 - 7 5
Groningen Totaal landbouw 2004 3.729 1.689 984 312 3.655 405 1.405 1.845
Groningen Biologisch 2004 73 34 13 4 67 6 42 19
Groningen In omschakeling 2004 3 1 - - 3 - 1 2
Friesland Totaal landbouw 2004 6.420 4.873 1.475 203 6.319 757 2.535 3.027
Friesland Biologisch 2004 128 92 20 6 123 23 67 33
Friesland In omschakeling 2004 9 7 3 - 9 - 5 4
Drenthe Totaal landbouw 2004 4.251 2.134 843 236 4.138 491 1.594 2.053
Drenthe Biologisch 2004 66 33 7 4 60 8 36 16
Drenthe In omschakeling 2004 1 - - - 1 - 1 -
Overijssel Totaal landbouw 2004 10.083 6.326 656 72 9.914 1.010 3.657 5.247
Overijssel Biologisch 2004 116 64 12 3 104 17 61 26
Overijssel In omschakeling 2004 7 2 - - 7 1 3 3
Flevoland Totaal landbouw 2004 2.166 291 524 99 2.073 263 1.145 665
Flevoland Biologisch 2004 116 8 28 10 104 11 69 24
Flevoland In omschakeling 2004 2 - - 1 2 - 1 1
Gelderland Totaal landbouw 2004 14.374 7.198 827 106 13.917 1.678 5.168 7.071
Gelderland Biologisch 2004 214 77 24 7 197 24 112 61
Gelderland In omschakeling 2004 11 6 1 - 9 1 4 4
Utrecht Totaal landbouw 2004 3.340 2.200 208 17 3.188 374 1.173 1.641
Utrecht Biologisch 2004 73 41 6 - 61 6 35 20
Utrecht In omschakeling 2004 3 3 1 - 3 - 2 1
Noord-Holland Totaal landbouw 2004 6.064 2.244 608 103 5.567 668 2.172 2.727
Noord-Holland Biologisch 2004 111 57 14 5 100 9 57 34
Noord-Holland In omschakeling 2004 15 11 - 1 13 3 6 4
Zuid-Holland Totaal landbouw 2004 9.196 2.590 547 124 8.314 1.224 3.275 3.815
Zuid-Holland Biologisch 2004 91 41 12 2 82 12 45 25
Zuid-Holland In omschakeling 2004 6 2 - - 6 1 3 2
Zeeland Totaal landbouw 2004 3.690 398 674 147 3.591 465 1.375 1.751
Zeeland Biologisch 2004 41 1 7 - 40 9 20 11
Zeeland In omschakeling 2004 2 - - - 1 - 1 -
Noord-Brabant Totaal landbouw 2004 14.800 5.146 855 123 13.823 2.156 5.872 5.795
Noord-Brabant Biologisch 2004 129 41 20 2 112 21 70 21
Noord-Brabant In omschakeling 2004 10 4 1 - 9 - 5 4
Limburg Totaal landbouw 2004 5.772 1.261 378 69 5.390 801 2.097 2.492
Limburg Biologisch 2004 43 14 3 - 38 5 24 9
Limburg In omschakeling 2004 5 1 - - 3 - 2 1
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Biologische landbouw: Aantallen bedrijven, arealen gewas en veestapel,
naar fase (Biologisch en in omschakeling) en naar regio
1991, 1995, 1996, 1998 - 2004
Gewijzigd op 18 oktober 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal land- en tuinbouwbedrijven
Aantal naar hoofdbedrijfstype
De bedrijven zijn hier ingedeeld naar de bedrijfstypen volgens het
zogenaamde NEG-systeem van bedrijfstypering. Dit NEG-systeem is een
aan Nederlandse omstandigheden aangepaste variant van het in de EU
gebruikte systeem van typering van landbouwbedrijven. De afkorting 'NEG'
staat voor 'Nederlandse variant van Europese Gemeenschap typering'.
Een bedrijf wordt tot een bepaald hoofdtype gerekend wanneer de
economische omvang van de genoemde activiteit meer is dan 2/3 van de
totale bedrijfsomvang. Dit typeringsysteem werd met ingang van 1986
gebruikt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die landbouw
wel of niet als hoofdactiviteit hebben.
Landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven, totaal
Landbouw is hoofdactiviteit
Graasdierbedrijven
Graasdieren zijn runderen, schapen, geiten en paarden. Tot deze groep
bedrijven horen ook de kalvermesterijen.
Aantal naar bedrijfsgrootte
Indeling naar bedrijfsgrootte:
op basis van de oppervlakte landbouwgrond naar gemeten maat,
behorend bij desbetreffend bedrijf.
50 tot 100 ha
100 ha en meer
Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd
De persoonlijke ondernemingen binnen de land- en tuinbouw,
naar de leeftijd van het (oudste) bedrijfshoofd. De bedrijven met
rechtspersoonlijkheid zijn in deze tabel niet opgenomen. Daardoor is
hier het totaal aantal bedrijven lager dan bij andere indelingen.
De peildatum van de leeftijd is 31 december.
Persoonlijke ondernemingen, totaal
Jonger dan 40 jaar
40 tot 55 jaar
55 jaar of ouder