Aantal vacatures licht gedaald

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2007 licht gedaald. Eind maart 2007 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 212 duizend vacatures. Dit zijn er 10 duizend minder dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Daling na periode van groei

De lichte daling volgt op een periode van ruim drie jaar waarin het aantal vacatures bijna voortdurend is gestegen. Tussen eind september 2003 en eind december 2006 is het aantal vacatures daardoor toegenomen van 90 duizend tot 222 duizend. Gemiddeld steeg het aantal vacatures met 10 duizend per kwartaal. Op basis van de daling in het eerste kwartaal kan nog niet geconcludeerd worden dat een omslagpunt is bereikt.

Daling vooral in de commerciële dienstverlening

In het eerste kwartaal van 2007 is het aantal vacatures met name gedaald in de commerciële dienstverlening. Deze bedrijfstak, die doorgaans meer dan de helft van het totaal aantal vacatures telt, omvat onder andere de handel, financiële instellingen en zakelijke dienstverlening. Eind maart 2007 stonden er in de commerciële dienstverlening 122 duizend vacatures open. Dit zijn er 8 duizend minder dan een kwartaal eerder. In de andere bedrijfstakken daalde het aantal vacatures niet of nauwelijks.

Al drie jaar meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Als wordt gekeken naar ontwikkelingen van jaar op jaar is nog geen daling te zien. De dynamiek op de arbeidsmarkt is al drie jaar lang groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de toename van ontstane en vervulde vacatures. In het eerste kwartaal van 2007 zijn 272 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 20 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 257 duizend, 33 duizend meer dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.