Aantal vacatures blijft op recordhoogte

Het aantal openstaande vacatures blijft erg groot. Eind december 2007 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 236 duizend vacatures open. Dit zijn er evenveel als een kwartaal eerder, toen dit record werd gevestigd. De arbeidsmarkt blijft daarmee gunstig voor mensen die werk zoeken of van baan willen veranderen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vierde kwartaal stabiel

Eind september 2003 bereikte het aantal vacatures een dieptepunt. Nederland telde nog maar 90 duizend vacatures. Sindsdien is het aantal gegroeid tot het recordaantal van 236 duizend in het derde kwartaal van 2007. Gemiddeld nam het aantal vacatures met ruim 9 duizend per kwartaal toe. Vervolgens bleef het stabiel in het laatste kwartaal van 2007. In dat kwartaal steeg het aantal vacatures in de handel en zakelijke dienstverlening, terwijl het in de overige bedrijfstakken iets afnam.

Groei vacatures bij grote bedrijven

Eind 2007 waren er, niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 19 duizend vacatures meer dan een jaar eerder. De groei vond voornamelijk plaats bij de grote bedrijven. Dit zijn bedrijven met honderd of meer werkzame personen. Eind december 2007 stonden daar 102 duizend vacatures open, 17 duizend meer dan een jaar eerder. De middelgrote bedrijven telden eind 2007 slechts 3 duizend vacatures meer dan een jaar eerder en kwamen daarmee op 75 duizend uit. Het aantal vacatures bij kleine bedrijven was zelfs iets lager dan een jaar eerder.

Iets meer dynamiek

De arbeidsmarkt is iets dynamischer dan een jaar geleden. Dit is af te lezen uit de aantallen ontstane en vervulde vacatures. In het vierde kwartaal van 2007 zijn er 244 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 3 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures in het vierde kwartaal kwam op 243 duizend uit, 4 duizend meer dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.