Minder faillissementen in 1998

In het vierde kwartaal van 1998 zijn er 1048 faillissementen uitgesproken. Dit is een daling van 25% ten opzichte van dezelfde periode in 1997. Over het gehele jaar gerekend, waren er vorig jaar 9% minder faillissementen dan in 1997.

De daling in het vierde kwartaal komt voornamelijk door de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Particuliere personen die hun schulden niet meer kunnen betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze wet. Het effect van de WSNP op de daling van het aantal faillissementen is wellicht groter dan uit het aantal uitgesproken schuldsaneringen blijkt.

Grote daling in landbouw en visserij

In bijna alle bedrijfstakken kwamen vorig jaar minder faillissementen voor. Uitzonderingen waren het onderwijs, de gezondheidszorg, het milieu en de overige dienstverlening.

De grootste daling deed zich voor in de landbouw en visserij. In deze bedrijfstak daalde het aantal faillissementen met een kwart. Bij de financiële instellingen en de vervoers- opslag- en communicatiebedrijven is het aantal faillissementen met 16% gedaald.

Uitgesproken faillissementen, 1998

Uitgesproken faillissementen, 1998

Daling vooral in Utrecht en Zeeland

In Utrecht en Zeeland daalde het aantal faillissementen in 1998 met ongeveer 20%. In Zeeland was dat procentueel weliswaar een grote daling, maar in deze provincie komen vrij weinig faillissementen voor.

In Zuid- en Noord-Holland werden de meeste faillissementen uitgesproken. Het waren er echter rond 12% minder dan in 1997.

In Drenthe werd in 1998 één faillissement meer uitgesproken dan in 1997. Met het kleine aantal faillissementen in deze provincie betekent dat meteen een stijging van 1%.

Uitgesproken faillissementen, 1998 t.o.v. 1997

Uitgesproken faillissementen, 1998 t.o.v. 1997
Bill Swaager