Allochtonen verdienen minder dan Nederlanders

Van alle allochtonen verdienen Turken en Marokkanen gemiddeld het minst. Mensen met een Indonesische/Indische achtergrond verdienen ongeveer evenveel als Nederlanders. Surinamers, Antillianen en Arubanen zitten met hun verdiensten daar tussenin. Het gemiddelde jaarloon van alle allochtone mannelijke werknemers samen ligt echter aanzienlijk lager dan dat van Nederlanders. Dit blijkt uit een analyse van de gegevens van ruim 5 miljoen werknemers. De verschillen nemen toe met leeftijd. Zo verdienden Turkse en Marokkaanse mannelijke werknemers van 45-54 jaar in 1995 gemiddeld 20 duizend gulden minder dan Nederlandse mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Dat is een verschil van 30%.

Gemiddeld jaarloon en etniciteit

Gemiddeld jaarloon en etniciteit

Verschillende bedrijfstakken

Meer dan de helft van de Turkse en Marokkaanse werknemers is werkzaam in de industrie of de zakelijke dienstverlening (uitzendbureaus en reiniging). Bij Nederlanderse werknemers is dat minder dan één op drie. Ook werken Turkse en Marokkaanse werknemers vaker in de landbouw en visserij dan Nederlanders.

Werknemers van Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse en Indonesische/Indische afkomst zijn ongeveer even vaak werkzaam bij de overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg als Nederlanders. Turkse, Marokkaanse en andere mediterane werknemers zijn daarentegen veel minder vaak in deze bedrijfstakken werkzaam.

Economische activiteit en etniciteit

Economische activiteit en etniciteit
Koos Arts en Erik van Lith