Lichte stijging aantal vacatures

Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2007 licht gestegen. Eind juni 2007 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 225 duizend vacatures open. Dit zijn er 8 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Laatste driekwart jaar geringe groei

Eind september 2003 bereikte het aantal vacatures een dieptepunt. Hierna zette een stijging in. Tussen eind september 2003 en eind september 2006 is het aantal vacatures opgelopen van 90 tot 219 duizend. Gemiddeld is het aantal vacatures met 11 duizend per kwartaal gestegen. Sinds eind september 2006 zijn er per saldo nog maar weinig vacatures bijgekomen.

Voornamelijk stijging in de industrie en bouwnijverheid

De stijging in het tweede kwartaal van 2007 deed zich vooral voor in de industrie en bouwnijverheid. Eind juni 2007 stonden daar 44 duizend vacatures open. Dit zijn er 4 duizend meer dan een kwartaal eerder. In de andere bedrijfstakken steeg het aantal vacatures tussen het eerste en tweede kwartaal van 2007 niet of nauwelijks. Ten opzichte van het dieptepunt eind september 2003 is het aantal vacatures in de industrie en bouwnijverheid bijna verdrievoudigd.

Dynamiek stabiel op hoog niveau

De dynamiek op de arbeidsmarkt is weinig veranderd. Dit blijkt uit de aantallen ontstane en vervulde vacatures. In het tweede kwartaal van 2007 zijn 282 duizend vacatures ontstaan, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures in het tweede kwartaal kwam uit op 269 duizend. Dit zijn er 10 duizend meer dan een jaar eerder. Tot en met het eerste kwartaal van 2007 was de dynamiek drie jaar lang steeds groter geweest dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.