Pensioenleeftijd werknemers niet verder toegenomen

In 2008 gingen bijna 68 duizend werknemers met pensioen. De gemiddelde leeftijd van werknemers bedroeg 62 jaar. Ten opzichte van 2007 is deze niet verder toegenomen.

Pensioenleeftijd gemiddeld 62 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen was van 2000 tot en met 2006 steeds 61 jaar. In 2007 steeg de pensioenleeftijd naar 62 jaar. Dat kwam door de invoering van wetswijzigingen en regelgeving gericht op inperking van vervroegde pensioenregelingen in 2006. Het aantal werknemers dat vóór het 60e levensjaar met pensioen ging, is daardoor in 2007 sterk afgenomen.

In 2008 zette deze ontwikkeling niet verder door. Evenals in 2007 waren in 2008 bijna vier van de vijf werknemers die met pensioen gingen, jonger dan 65 jaar. In totaal gingen er 67,6 duizend werknemers met pensioen, ongeveer net zo veel als een jaar eerder.

Gemiddelde pensioenleeftijd werknemers en aantal pensioengangers, 2000-2008

Gemiddelde pensioenleeftijd werknemers en aantal pensioengangers, 2000-2008

In landbouw en visserij het laatst met pensioen

In 2008 lag de gemiddelde pensioenleeftijd in de landbouw en visserij het hoogst met bijna 65 jaar, gevolgd door de horeca, de zakelijke en milieu-, cultuur- en overige dienstverlening met 63 jaar. Werknemers in de zorg, de bouwnijverheid en het openbaar bestuur gingen gemiddeld het vroegst met pensioen, met 61 jaar.

Gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers per bedrijfstak, 2008

Gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers per bedrijfstak, 2008

Koos Arts en Ferdy Otten

Bron: StatLine, Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder