Economie groeit verder in het vierde kwartaal

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2010 gegroeid met 2,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Deze groei was hoger dan de 1,8 procent in het derde kwartaal. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de economie met 0,6 procent. Hiermee is de economie zes kwartalen op rij gestegen. Het jaar 2010 als geheel laat een groei van de economie met 1,8 procent zien. Ongeveer de helft van de historische krimp van 2009 is hiermee ongedaan gemaakt.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Buitenlandse handel blijft motor achter economische groei

In het vierde kwartaal steeg de uitvoer met 11,1 procent en de invoer met 10,3 procent. Het groeitempo van de buitenlandse handel ligt hiermee nog altijd hoog. Net als in de vorige kwartalen was ook in het vierde kwartaal de export van goederen de motor achter de economische groei. Aan Nederlandse goederen werd 9,5 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. Vooral transportmiddelen werden in het vierde kwartaal flink meer uitgevoerd. De uitvoer naar niet-EU-landen nam sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Consumptie stijgt verder

De consumptie door huishoudens steeg in het vierde kwartaal met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede en derde kwartaal nam de consumptie ook licht toe met respectievelijk 0,2 en 0,6 procent, na vijf kwartalen van stevige krimp. Net als in de drie voorgaande kwartalen werden er fors meer nieuwe auto’s gekocht. De overheidsconsumptie steeg in het vierde kwartaal met 1,0 procent.

Dieptepunt investeringen lijkt voorbij

De investeringen zijn in het vierde kwartaal met 0,7 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei komt na acht kwartalen op rij van forse krimp. Er werd meer geïnvesteerd in vrachtauto’s, maar ook de investeringen in machines en computers trokken aan. De investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur bleven ook in het vierde kwartaal in de min.

Ontwikkeling bruto binnenlands product en bestedingen

Ontwikkeling bruto binnenlands product en bestedingen

Industrie blijft groeien

De industrie bleef in het vierde kwartaal met 6,4 procent stevig doorgroeien. Wel lag de groei lager dan in het derde kwartaal. Ook de handel en het transport kenden met respectievelijk 7,4 en 6,1 procent een forse toename. De financiële en zakelijke dienstverlening groeide licht met 0,4 procent in het vierde kwartaal, na een aantal kwartalen van krimp. Binnen deze bedrijfstak noteerde met name de uitzendbranche een stevige groei (4 procent).

De bouwnijverheid en landbouw en visserij zijn de enige bedrijfstakken die eind 2010 een negatieve bijdrage aan de Nederlandse economie leverden. In het vierde kwartaal kromp de bouwproductie met 6,6 procent, iets minder dan in het derde kwartaal.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2010-IV

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2010-IV