Testen van de SEEA-AFF voor Nederland

Dit rapport is het resultaat van een haalbaarheidsstudie naar het samenstellen van een tabellenset voor de landbouw, bosbouw en visserij op basis van het milieurekeningen raamwerk (SEEA-AFF).
In opdracht van Eurostat heeft het CBS in 2016 gewerkt aan het testen van de milieurekeningen over de landbouw (SEEA-AFF) zoals deze is ontwikkeld door de Verenigde Naties en FAO. De SEEA-AFF is een raamwerk om de samenhang tussen milieu en economie in kaart te brengen, specifiek voor de sectoren landbouw, bosbouw en visserij. De focus van het project was om te inventariseren welke databronnen voor Nederland al beschikbaar zijn en waar benodigde data nog mist. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan hoe de SEEA-AFF in de toekomst beter zou kunnen aansluiten op de milieurekeningen en nationale rekeningen en hoe het raamwerk de Nederlandse landbouwsector beter in beeld kan brengen.