Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:glastuinbouw
58 resultaten voor keyword:glastuinbouw

Pagina 2 van 3

Flinke toename opbrengst glasgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal glasgroentebedrijven met 62 procent gedaald tot 948 bedrijven in 2015.

Artikelen

Snijbloemenbedrijven floreren steeds minder

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 70 procent gedaald tot 991 bedrijven in 2016.

Artikelen

Meer aardbeien bij minder telers

Het aantal aardbeientelers is tussen 2006 en 2017 met bijna de helft afgenomen

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Glasgroenten: van grond tot mond

In dit artikel wordt de Nederlandse glastuinbouw belicht waarbij de gehele keten van tomaten, paprika’s en komkommers van producent tot consument wordt doorlopen.

Artikelen

Glastuinbouw groeit sneller dan bebouwd gebied

Het terrein voor glastuinbouw groeide tussen 1996 en 2008 sneller dan het bebouwd terrein. Er is in die twaalf jaar een glazen stad ter grootte van Haarlem bijgebouwd. Ruim de helft van het terrein...

Artikelen

Meer zomergroenten op minder grond

In 2015 is 2 200 miljoen kg zomergroenten geproduceerd (29 procent meer dan in 2000) op een 13 procent kleiner areaal.

Artikelen

Sterke toename biologische bestrijders in sierteelt

Bij de teelt van bloemen en sierplanten maken tuinders steeds meer gebruik van biologische bestrijders.

Artikelen

Schaalvergroting groententeelt in glastuinbouw

Het aantal telers van glasgroenten is tussen 1980 en 2017 met 85 procent afgenomen.

Artikelen

Melkveebedrijf meest voorkomende bedrijfstype

In 2013 waren er ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Van deze bedrijven was 25 procent een melkveebedrijf en 18 procent een akkerbouwbedrijf. In 2000 ging het om 24 procent...

Artikelen

Land- en tuinbouwbedrijven met glasgroententeelt

Gegevens over land- en tuinbouwbedrijven met glasgroententeelt

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Areaal asperges per gemeente

Areaal asperges per gemeente, 2017

Cijfers

Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het areaal glastuinbouw in 2022. Door middel van de Gecombineerde Opgave van RVO was het CBS in staat om dit areaal te koppelen aan de gegevens over...

Cijfers

Vooral tomaten in de kas

De trostomaat is de meest geteelde groente in de Nederlandse glastuinbouw

Artikelen

Biologische gewasbescherming, 2000-2016*

Biologische gewasbescherming in de glasgroenteteelt in 2016. Met tevens cijfers hierover voor de tomaten-, komkommer- en paprikateelt.

Cijfers

Elektriciteitsproductie in glastuinbouw sterk gestegen

In de eerste drie kwartalen van 2008 steeg de decentrale productie van elektriciteit met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder

Artikelen

Elektriciteitsproductie weer gedaald in 2006

Energy Magazine, september 2007

Artikelen