Glascultuur verschuift

Tussen 2001 en 2006 is de oppervlakte glastuinbouw in het Westland met 11 procent afgenomen. Daarentegen is de glascultuur in Bleiswijk, Noord-Limburg en Noord-Brabant sterk gegroeid. De totale oppervlakte glastuinbouw in Nederland is vrijwel gelijk gebleven op ruim 10 duizend hectare.

Minder glas in het Westland

De oppervlakte glastuinbouw in het Westland is in de periode 2001–2006 met ruim 300 hectare afgenomen. Ook bij Aalsmeer is de laatste vijf jaar de oppervlakte sterk afgenomen. Door ruimtegebrek en herstructurering vertrekken tuinders uit deze gebieden of beëindigen zij hun bedrijven.

Ondanks de sterke afname bleef de glascultuur van het Westland met bijna 3 duizend hectare in 2006 veruit het grootste glastuinbouwgebied van ons land.

Oppervlakte glastuinbouw

Oppervlakte glastuinbouw

Verplaatsing van glastuinbouw

Tegenover de daling in het Westland staat een groei van het areaal glastuinbouw op andere locaties. Zo groeide het areaal glastuinbouw in Bleiswijk en omgeving, aan de oostkant van het Westland, met 100 hectare. Ook is de oppervlakte glastuinbouw in Noord-Limburg tussen 2001 en 2006 flink toegenomen. In meerdere gebieden in Noord-Brabant, en ook in Friesland, Overijssel, Gelderland en Zeeland nam de oppervlakte glastuinbouw toe.

Minder en grotere tuinbouwbedrijven

Het aantal glastuinders in Nederland is in vijf jaar tijd met bijna een vijfde gedaald. In 2006 waren er 8,3 duizend bedrijven met glastuinbouw, tegen ruim 10 duizend in 2001. Daarbij nam de gemiddelde bedrijfsgrootte met een vijfde toe, tot 1,2 hectare glas per bedrijf. In Oostland (Bleiswijk en omgeving) was een gemiddeld bedrijf in 2006 echter ruim twee keer zo groot.

De grootste groei in deze periode vond plaats in het zuidoosten van Noord-Brabant. Hier nam een gemiddeld bedrijf tussen 2001 en 2006 met bijna 50 procent in omvang toe.

Bedrijfsgrootte glastuinbouw

Bedrijfsgrootte glastuinbouw

Folkert van der Werf

Bron: StatLine, Landbouwtelling op gemeenteniveau (dieren, gewassen, bedrijven)