Glastuinbouw niet meer streekgebonden

Door ruimtegebrek verlaten de tuinders de aloude tuinbouwgebieden of beëindigen hun bedrijf. Sinds 1990 is landelijk bijna een kwart van de bedrijven met een kas gestopt. In het Westland verdween sinds 1990 bijna 300 ha glastuinbouw. Ook bij Aalsmeer, het centrum van de rozenteelt, en in Vleuten / De Meern verdwenen kassenbedrijven door ruimtegebrek. Elders wordt echter uitgebreid. De streekgebonden glastuinbouw lijkt op dan ook zijn retour.

Groei en krimp glastuinbouwgebieden, 2000
0664g2.gif (6183 bytes)

De vraag naar snijbloemen en planten neemt toe en de traditionele kassengebieden raken overvol. Daarom zoeken de tuinders naar uitbreidingsgebieden. Zo groeide in Flevoland het areaal glastuinbouw de afgelopen tien jaar van 80 naar 170 hectare, in Overijssel van 60 naar 100 hectare.

Ook in Emmen zit de groei er flink in. Het kassengebied beslaat daar 250 ha. De omgeving van Venlo en de Peel kreeg er de afgelopen tien jaar 200 ha aan kassen bij en ook in West Brabant wordt gebouwd. Noord-Brabant is sinds 1999 de tweede glastuinbouwprovincie van ons land. Verder wordt er uitgebreid in West-Friesland, de Bommelerwaard en in het Groene Hart.

De economische betekenis van de glastuinbouw wordt steeds groter. Ruim 20% van de agrarische productiewaarde betreft tuinbouw onder glas. Toch nemen de kassen maar 0,5% van de landbouwgrond in beslag. Er zijn in ons land 11 000 bedrijven met een kas.

Agrarische productiewaarde
0664g1.gif (4645 bytes)

Folkert van der Werf

Bron: CBS, Landbouwtellingen.