Sterke daling aantal bedrijven met glastuinbouw

In 2007 hadden 7,8 duizend land- en tuinbouwbedrijven een kas. Dit waren er bijna 600 minder dan een jaar eerder. Tien jaar geleden waren er nog 12,2 duizend bedrijven met glastuinbouw. Dit is bijna 4,5 duizend meer dan in 2007. De afname is het grootst in Zuid-Holland. Zo is het aandeel Zuid-Hollandse glastuinbouwbedrijven in tien jaar gedaald van 49 procent naar 43 procent.

Bedrijven met glastuinbouwgewassen

glastuinbouwbedrijven

Forse schaalvergroting

De totale oppervlakte glastuinbouw in Nederland zit al ruim 10 jaar op iets boven de 10 duizend hectare. Doordat het aantal bedrijven sterk verminderde, steeg de gemiddelde oppervlakte glastuinbouw op de bedrijven. In 2007 was dit 1,3 hectare en tien jaar daarvoor nog 0,8 hectare. Het grootst zijn de bedrijven in Drenthe, Flevoland en Friesland. In 2007 hadden zij gemiddeld 1,8 hectare aan kassen. In Zuid-Holland was dit 1,6 hectare. De doorsnee bedrijven in Groningen en Noord-Holland zijn relatief klein. Zij hadden in 2007 gemiddeld 0,8 hectare aan glastuinbouw.

Bron: StatLine