Supertuinders

Het aantal bedrijven met glastuinbouw is in het laatste jaar met ruim 200 afgenomen. Daarentegen steeg het glastuinbouwareaal met ongeveer 300 hectare. Dit is een ongekend forse toename.

Grotere bedrijven

In 1998 waren er 12 000 bedrijven met glastuinbouw, bijna 4 000 minder dan in 1980. De schaalvergroting in de glastuinbouw zet zich voort. Vijf jaar geleden teelde bijna 27% van de glastuinders in een kas groter dan 1 hectare. Nu is dat ruim 31%.

In het Westland zijn bedrijven met meer dan 4 hectare glastuinbouw geen uitzondering meer. Maar ook in Drenthe, Noord-Limburg en Aalsmeer zijn meerdere van deze supertuinders te vinden. Elders in het land komen deze zeer grote glastuinbouwbedrijven nauwelijks voor.

Glastuinbouw

Glastuinbouw

Werk in de glastuinbouw

De schaalvergroting en uitbreiding in de glastuinbouw hebben geresulteerd in een behoorlijke groei van de werkgelegenheid. In een jaar tijd hebben ongeveer tienduizend mensen werk gevonden in deze sector. Vooral op de bedrijven waar bloemen onder glas worden geteeld – een arbeidsintensieve teelmethode – is de werkgelegenheid fors gestegen.

Cor Pierik