Minder kassen in het westen, meer in het zuiden

In de periode 2000-2008 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland met bijna 500 hectare afgenomen. Zuid-Holland tekende, met een afname van 700 hectare, voor de grootste daling. In Noord-Holland verminderde de oppervlakte kassen met ruim 100 hectare. Daarentegen steeg het glastuinbouwareaal in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland met respectievelijk 250, 125 en 80 hectare.

Minder sierteelt, meer groenteteelt

In de periode 2000-2005 schommelde het areaal glastuinbouw rond de 10.500 hectare. In de drie daaropvolgende jaren is het areaal met 500 hectare afgenomen, waarvan 350 hectare in het laatste jaar. Sinds 2000 heeft er ook een flinke omschakeling plaatsgevonden van sierteelt naar groenteteelt. De teelt van bloemen en sierplanten is met bijna 900 hectare afgenomen, terwijl de glasgroenteteelt met ruim 300 hectare is toegenomen. De stijging van de glasgroenteteelt verliep gelijkmatig over de gehele periode, terwijl de daling van de sierteelt zich vooral na 2004 voltrok.

Oppervlakte glastuinbouw

Oppervlakte-glastuinbouw-2008

Grootste krimp in Zuid-Holland

In 2000 was Zuid-Holland goed voor 56 procent van het glastuinbouwareaal. Ondanks de afname van de oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2008 is Zuid-Holland nog steeds veruit de grootste kassenprovincie. In 2008 was dit nog 52 procent van alle kassen.
Vooral in het Westland staat de glastuinbouw onder grote ruimtedruk. In het gebied van de gemeente Westland is in de periode 2000-2008 ruim 200 hectare aan glastuinbouw verdwenen. De doelstelling van de provincie Zuid-Holland is het terugdringen van verspreide kassen en het behoud van 5.800 hectare (het niveau van 2000) door het ontwikkelen van nieuwe glastuinbouwlocaties.
In Noord-Holland is de oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2008 met ruim 100 hectare afgenomen. Noord-Holland gaat voor de komende jaren uit van een uitbreiding met 1000 hectare glastuinbouw in het noorden van de provincie. Ook in de provincie Noord-Holland is er beleid om verspreide kassen terug te dringen.

Ontwikkeling glastuinbouw per provincie

Ontwikkeling-areaal-glastuinbouw-per provincie

Grootste toename in Noord-Brabant

Het toenemende ruimtegebrek in het westen van Nederland stimuleert de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwlocaties elders. In de periode 2000-2008 is de glastuinbouw in de Noord-Brabant met 250 hectare toegenomen en in Limburg met 120 hectare. Zeeland staat op de derde plaats met een toename van 93 hectare naar 170 hectare. In Zeeland was de relatieve  groei het grootst, namelijk 82 procent.

Percentage glastuinbouw per gemeente, 2008

Percentage glastuinbouw per gemeente, 2008

Concentraties alleen in de Randstad

De glastuinbouw in de Randstad is sterk geconcentreerd rond een paar kernen. Buiten de Randstad komt de glastuinbouw meer verspreid voor. De gemeente Westland heeft de hoogste concentratie glastuinbouw: de glastuinbouw neemt 75 procent van de cultuurgrond in beslag. De gemeente Westland wordt gevolgd door de gemeenten Rijswijk met 55 procent, Lansingerland met 29 procent en Uithoorn met 28 procent glastuinbouw. Buiten de Randstad zijn er geen gemeenten met een aandeel glastuinbouw hoger dan 15 procent.

Bron: StatLine

Wim de Rooij en Paul Oljans