Forse schaalvergroting in de tomatenteelt

De gemiddelde oppervlakte landbouwgrond van een land- en tuinbouwbedrijf is in de periode 2000 tot en met 2008 met een kwart toegenomen. Bedrijven met glastuinbouw zijn in deze periode de helft groter geworden en de oppervlakte van bedrijven met glasgroenten steeg zelfs met ruim 80 procent.

Bij de telers van paprika’s verdubbelde de gemiddelde oppervlakte en bij de telers van tomaten was de toename van de gemiddelde oppervlakte, met 120 procent, nog groter. In 2000 was de oppervlakte tomaten per bedrijf 1,8 hectare en in 2008 is dit toegenomen tot 4 hectare.

Schaalvergroting glastuinbouw

Schaalvergroting glastuinbouw

Sterke toename tomatenareaal

Voor de meeste landbouwgewassen geldt dat de totale teeltoppervlakten gelijk bleven of iets zijn gedaald in de afgelopen 8 jaar. Dit geldt ook voor de totale oppervlakte glastuinbouw. De totale oppervlakte met glasgroenten is echter in deze periode met 8 procent toegenomen. De totale oppervlakte tomaten is met 40 procent zeer sterk toegenomen.

Bron: StatLine, bedrijven met glastuinbouw

Bron: StatLine, oppervlakte glastuinbouw