Warmtekracht wint terrein

In 2008 is in Nederland 108 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit geproduceerd. Dat was in 1998 nog 92 miljard kWh. Deze toename is vooral geproduceerd met warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Warmtekrachtvermogen neemt toe

In Nederland wordt elektriciteit vooral geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. Door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) kan de warmte die daarbij ontstaat nuttig worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals proceswarmte in de industrie, stadsverwarming en ruimteverwarming in bijvoorbeeld de glastuinbouw. Tussen 1998 en 2008 is het elektrische warmtekrachtvermogen met ruim 40 procent gestegen.

Elektriciteitsproductie

Elektriciteitsproductie

In 2008 produceerden WKK-installaties 61 miljard kWh elektriciteit. In 1998 was dat bijna 49 miljard kWh. De overige groei van de elektriciteitsproductie in die periode komt vooral uit windenergie. Deze nam tussen 1998 en 2008 toe van 0,6 tot 4,3 miljard kWh.

Inzet fossiele brandstoffen groeit minder

Het toegenomen gebruik van warmtekrachtkoppeling en duurzame energiebronnen zorgt ervoor dat er relatief minder fossiele brandstoffen nodig zijn. Hierdoor wordt ook de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2, beperkt.

De totale productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte groeide tussen 1998 en 2008 met 17 procent. De hoeveelheid fossiele brandstoffen die daarvoor werd ingezet groeide in die periode met ongeveer 10 procent.

Explosieve groei warmtekrachtvermogen in glastuinbouw zet door

In de glastuinbouw is 11 miljard kWh elektriciteit geproduceerd in 2008. Dit is bijna vier keer zoveel als in 1998. Deze toename is toe te schrijven aan de sterke groei van het warmtekrachtvermogen waarover de glastuinbouw beschikt. Tussen 1998 en 2004 groeide het vermogen slechts licht, maar tussen 2005 en 2008 verdrievoudigde dit bijna. Eind 2008 bedroeg het warmtekrachtvermogen in de glastuinbouw bijna 3 gigawatt. Dat is ruim 10 procent van het totale vermogen in Nederland.

De groei heeft onder andere te maken met de ontwikkelingen op de energiemarkt. Naast het verbruik van elektriciteit en warmte voor de eigen teelt hebben glastuinbouwers in toenemende mate winst kunnen halen uit de verkoop van de zelf geproduceerde elektriciteit.

Opgesteld elektrisch warmtekrachtvermogen

Opgesteld elektrisch warmtekrachtvermogen

Bart van Wezel en Jan Kloots

Bron StatLine, Productiemiddelen elektriciteit