De teloorgang van de Glazen Stad

/ Auteur: Cor Pierik

Van de honderd kassen in Nederland staan er momenteel 58 in Zuid-Holland. In 1990 waren het er nog 62. Ondanks deze teruggang is Zuid-Holland nog steeds verreweg de grootste glastuinbouwprovincie.

Sloop

In 1998 is echter in het Westland opnieuw een behoorlijk aantal kassen gesloopt. Dat heeft te maken met de herstructurering van de glastuinbouw in dit gebied. De gemiddelde bedrijfsgrootte in het Westland ligt namelijk nog steeds lager dan het nationaal gemiddelde. Veel kavels zijn zelfs te klein om er een modern en levensvatbaar tuinbouwbedrijf op te kunnen uitoefenen. Dit maakt herstructurering noodzakelijk. Bovendien brengt de stadsuitbreiding in het gebied met zich mee, dat tuinders hun bedrijf moeten beëindigen of verplaatsen.

Vertrek uit het Westland

Veel tuinders besluiten dan ook te vertrekken. Hun vertrek wordt vaak nog aantrekkelijker gemaakt, omdat zij in het Westland betrekkelijk veel geld kunnen krijgen voor de grond die ze verkopen.

Een tuinder die wordt uitgekocht, probeert vaak zijn bedrijf op een andere plaats voort te zetten. De tuinders die Zuid-Holland verlaten, verspreiden zich over vrijwel alle provincies. In welke streek deze tuinders vervolgens hun bedrijf opnieuw opbouwen, heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van andere tuinders en van een veiling. Deze factoren maken bijvoorbeeld vestiging in West-Brabant aantrekkelijk.

De provincies Zeeland en Groningen blijken voor de Westlandse tuinders het minst aantrekkelijk te zijn. Daarentegen werden de laatste 8 jaar vooral in Brabant, West-Friesland, Flevoland en in de omgeving van Emmen veel nieuwe tuinbouwbedrijven gesticht.

Oppervlakte glastuinbouw

Oppervlakte glastuinbouw

Inhaalrace Brabant

Zuid-Holland is daardoor de enige provincie waar de glastuinbouw duidelijk aan betekenis verliest. In mindere mate gebeurt dit ook in Utrecht, maar in vrijwel alle andere provincies neemt de oppervlakte aan glastuinbouw toe.

Noord-Holland heeft 10 procent van het glasareaal en volgt daarmee op grote afstand. Noord-Brabant is echter bezig met een inhaalrace. Als de trend van de laatste jaren voortzet, is er al over twee jaar meer glastuinbouw te vinden in Brabant dan in Noord-Holland.