Gespecialiseerde bedrijven

Dit zijn bedrijven die zich hebben nadrukkelijk hebben toegelegd op de productie van specifieke landbouwproducten. Het gaat hier om melkkoeien, intensieve veehouderij of (glas)tuinbouw.