Inzet roofmijt tegen trips in glastuinbouw stijgt

In 2004 zijn ruim 7 miljard roofmijten tegen trips ingezet in de glastuinbouw. Dit is een toename van 30 procent ten opzichte van 2000. Die toename is niet het resultaat van een uitbreiding van het areaal, maar van een hogere dosering.

Biologische bestrijding

In 2004 zijn meer dan 20 soorten biologische bestrijders ingezet in de glastuinbouw, waarvan een tiental soorten sluipwesp en een zestal soorten roofmijt. Belangrijke plagen die biologisch bestreden worden zijn trips, spint, witte vlieg en bladluis.
De inzet van biologische bestrijders wordt in aantal steeds meer gedomineerd door roofmijt tegen trips.
De trips is een klein, dun insect, dat zich voedt met plantensappen. Tripsen kunnen zich onder gunstige omstandigheden gemakkelijk vermenigvuldigen, waardoor ze een plaag vormen.

Toegenomen dosering

In 2004 wordt ruim 70 procent van het totale aantal roofmijten tegen trips ingezet in de groenten onder glas en bijna 30 procent in de bloementeelt onder glas. De helft wordt ingezet in komkommers.

Deel van het totaal aantal ingezette roofmijten tegen trips in de glastuinbouw in 2004 (%)

Deel van het totaal aantal ingezette roofmijten tegen trips in de glastuinbouw in 2004 (%)

Het aantal roofmijten tegen trips in de glastuinbouw is vrijwel uitsluitend gestegen door hogere doseringen. Het percentage oppervlak waarop deze roofmijten zijn toegepast, is de laatste jaren kleiner geworden. Doorslaggevend is de toegenomen dosering bij de teelt van komkommers.
In de afgelopen tien jaar is de jaarlijkse dosering van roofmijt tegen trips in komkommers met bijna een factor 4 toegenomen. Dit komt doordat per teelt vaker en meer roofmijten worden uitgezet, maar ook doordat het aantal teelten is toegenomen van twee naar drie per jaar. Bij bloeiende planten is de dosering eveneens toegenomen. Hier is het areaal met toepassing echter kleiner. In gerbera’s en rozen neemt de dosering juist af.

Aantal ingezette roofmijten tegen trips in gewassen onder glas

Aantal ingezette roofmijten tegen trips in gewassen onder glas

Afname areaal met roofmijt

Het percentage van het cultuuroppervlak waarop de roofmijt tegen trips wordt ingezet is in 2004 lager dan in 2000. Alleen bij bloeiende planten is het areaal met deze roofmijten toegenomen. Bij de groenten onder glas ligt het aandeel met 80 procent of meer beduidend hoger dan in de bloemisterij waar de score onder 50 procent ligt.

Oppervlakte met toepassing van roofmijt tegen trips in gewassen onder glas

Oppervlakte met toepassing van roofmijt tegen trips in gewassen onder glas

Rob Vijftigschild

Bron: StatLine: Toepassing van biologische bestrijding in de landbouw