Groente grootste tuinbouwareaal

In 2006 groeide er in Nederland op 95 duizend hectare een tuinbouwgewas. Hiervan was 85 duizend hectare tuinbouw in de open grond en 10 duizend hectare glastuinbouw. De belangrijkste buitenteelten zijn groenten en bloembollen. Bijna 40 procent van het groenteareaal in de open grond bestaat uit spruiten (spruitkool), prei en aardbeien. Bij de bloembollen is de tulp met een aandeel van 44 procent veruit de belangrijkste teelt. Daarna volgt de lelie. Deze bloembol is goed voor ruim 20 procent van het bollenareaal.

Tuinbouw in de open grond, 2006

Tuinbouw in de open grond , 2006

StatLine